På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Språk - litteratur - forfattere

Årbok 1995. Amalie Skram selskapet

Forfatter: Elisabeth Aasen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Kielland på ny. Alexander Kielland og hans diktning i lys av vår tid. Fakkelbok nr 286

Forfatter: Olav Storstein

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Grunnleggende lese- og skriveopplæring

Forfatter: Marit Anmarkrud

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Tanke blir tekst. Skrivehjelp for studentar

Forfatter: Torlaug Løkensgard Hoel

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Lesing – en ferdighet i utvikling

Forfatter: Mia Granberg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Hjartespråk og skriftemål. Kvantifisering av talemålsgrunnlaget for verb- og substantiv-endringane i bokmål og nynorsk pr. 1975

Forfatter: Vidar Mørk

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Password. Engelsk-engelsk-norsk, norsk-engelsk. Dictionary og ordbok

Forfatter: Nancy L. Coleman

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Klassifikasjon efter Melvil Dewey’s system. Norsk bibliotekforenings småskrifter nr 10

Forfatter: Arne Arnesen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Fra det hvite hjørnet. Skrivekunstakademiet i Hordaland 2014

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Gruppe 12. Skjønnlitterær antologi

Forfatter: Karin Nygård

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Slik skrev de. Verdi og virkelighet i barnebøker 1968-1990

Forfatter: Else Breen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

«Ja, vi elsker» – ei bok i tre delar – med og om «Ja, vi elsker»

Forfatter: J. L. Michaelsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk-didaktikk. Nokre aktuelle problemstillingar i morsmålsundervisninga

Forfatter: Kjell Arild Madssen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk ordbok. Bokmål og nynorsk

Forfatter: Dag Gundersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Sigrid Undset. Ariadne-serien

Forfatter: Liv Bliksrud

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Dobbeltliv. Essays om musikk og litteratur

Forfatter: Eivind Buene

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Min første litteraturhistorie

Forfatter: Angelique Schanche

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

De nordiska språken. Andra upplagan

Forfatter: Elias Wessen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Utilslørt. Muslimske råtekster

Forfatter: Nazneen Khan Østrem

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Fra ord til navn. Språklig navnegransking. En artikkelsamling ved –

Forfatter: Mattias Tveitane

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Henrik Ibsen. Eit diktarliv. 1828-1906. 2 bind. Ny, omarbeidd utgåve.

Forfatter: Halvdan Koht

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Riksmålsordboken. Utgitt av Det norske Akademi for Sprog og Litteratur,

Forfatter: Tor Guttu

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Dalegudbrands gud. Eit svar til Arnulf Øverland

Forfatter: Edvard Os

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Gotisk skrift. Skrivebok med forskrifter

Forfatter: G. Gundersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Augo ser så mangt. Av og om Inge Krokann. Redigert av Ragna Myrstad Bjørkum og Ingeborg Donali. Med dedikasjon

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Østlandsk reisning 1916-1926.

Forfatter: Ernst Håkon Jahr

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Lærebok i gammalnorsk. ved Severin Eskeland og Knut Liestøl. 9. utgåva

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Fornorskingsordliste. Rettskrivingsordliste for bokmål med oversettelse til nynorsk. Forkorta utgave av ‘Fornorskingsordbok’. 2. opplag.

Forfatter: Leiv Heggstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

2500 forkortelser i norsk. Med forklaringer

Forfatter: Georges Abel

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Aadne Garborg. «Sandheden – Sandheden, om den saa skal føre til Helvede!». Ei bok til Garborg-dagane i høve 130-årsdagen.

Forfatter: Sveinung Time

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Dansk – norsk – engelsk Ordbog. Fjerde udgave (gotisk)

Forfatter: A. Larsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Ordbog over Det gamle norske Sprog. Nytt uforandret opptrykk av 2. utgave (1883-1896)

Forfatter: Johan Fritzner

Pris: 650
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Målform og normering i lese- og sangbøker. Norsk språknemnd Småskrifter nr. 1

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Å lese dikt. Innføring i litterær analyse til skole- og studiebruk. Ved Oddvar Bjørklund, Daniel Haakonsen, Arne Krohn-Hansen

Forfatter: Oddvar Bjørklund

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

For Noreg og Ivar Aasen. Gustav Indrebø i arbeid og strid

Forfatter: Kjell Venås

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk Grammatik. 2det Oplag af Omarbeidet Udgave af «Det Norske Folkesprogs Grammatik».

Forfatter: Ivar Aasen

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Gamalnorsk ordbok. Med nynorsk tyding.

Forfatter: Marius Hægstad

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Frå rune til slang. Morsmålskunnskap. Nynorsk. Språkhistorie-Norrønt-Islandsk-Dialektar-Sosiolektar m.m.

Forfatter: Osvald Martinsen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Fransk-Norsk ordbok

Forfatter: Joh. Skougaard

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Hyperion, eller Eremitten i Grekenland. (Den blå blomst 4)

Forfatter: Friedrich Hölderlin

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Leachman’s Norsk-Engelsk Lomme-ordbog. Norwegian-English Pocket Dictionary and Manual of Useful Information

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Nordahl Grieg og vår tid. Nordahl Grieg – uken 16. oktober til 3.november 1962 ved Nordisk Institutt Greifswald.

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Håndbok i elementær fonetikk

Forfatter: Olav Broch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Ordforrådet i de eldste norske håndskrifter til ca. 1250. Det norske videnskaps-akademi i Oslo

Forfatter: Anne Holtsmark

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Fram fra de hundrede mile. Nordnorsk litteratur fra 1945 til 1992. Tendenser, temaer, portretter, tekster og bibliografi.

Forfatter: Finn Stenstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Hamlet-skikkelsen i forskjellig lys

Forfatter: Johnny Elling

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier. Nota Bene. Nasjonalbibliotekets skriftserie 6

Forfatter: Liv Bliksrud

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Nordic Literature. Nordisk Litteratur. a yearbook/en årbog 2003 (Dansk-engelsk tekst)

Forfatter: Jogvan Isaksen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Om grunnlaget for norsk målreising. Seks artiklar av Ivar Aasen med innleiding av Stephen J. Walton

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk-islandsk ordbok = Norsk-islensk ordabok

Forfatter: Hrobjartur Einarsson

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk riksmåls-grammatikk for studerende og lærere

Forfatter: Aug. Western

Pris: 500
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Fruen fra Bergen. Et spill om Magdalene Thoresen, mellom Henrik og Bjørnstjerne.

Forfatter: Eva Braathen Dahr

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk målsoga. Utgjevi av Per Hovda og Per Thorson

Forfatter: Gustav Indrebø

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk Ordbog. Tillæg til “Norsk Ordbog” af Ivar Aasen + Nyt Tillæg.

Forfatter: Hans Ross

Pris: 500
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Fornying og tradisjon. Språkvern og språkrøkt 1972-1988. Redigert av Leif Mæhle, Oddrun Grønvik, Einar Lundeby

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk riksmålsordbok. Utgitt av Riksmålsvernet. I – II i 4 bind

Forfatter: Trygve Knudsen

Pris: 600
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Islandsk – norsk ordbok. Íslenzk – norsk orðabók

Forfatter: Eigil Lehmann

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Om dikting og diktarar. Litterære artiklar i utval med etterord ved Leif Mæhle

Forfatter: Kristofer Uppdal

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Bladarbeid

Forfatter: Hans Aarnes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Prøver af Landsmaalet i Norge. (Noreg) Med etterord av Aslak L. Helleve og Magne Myhren. 3. utgåve ved Johannes Gjerdåker.

Forfatter: Ivar Aasen

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

«Har det på tunga». Kort innføring i norske dialektar

Forfatter: Ernst Håkon Jahr

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Samarkand, Sarabande, Sarajevo. 24 oversetteriske essays om krig og elendighet

Forfatter: Per Qvale

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Da Norge mistet dyden. Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen om moralen

Forfatter: Jan Erik Ebbestad Hansen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Leseren. En samtale med Henning Hagerup

Forfatter: Alf van der Hagen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Gruppe 14. Skjønnlitterær antologi

Forfatter: Karin Nygård

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Opplysningens stjerne. Voltaire 1694-1778

Forfatter: Camilla Kolstad Danielsen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Et hav av språk

Forfatter: Åshild Næss

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Språk er makt. Pax-bok nr 338

Forfatter: Rolv Mikkel Blakar

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Adam og Eros. Ord og uttrykk i bibel og mytologi

Forfatter: Sylfest Lomheim

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

X-treme latin. Lingua Latina Extrema. All the Latin You Need to Know for Survival in the 21st Century

Forfatter: Henry Beard

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser

Forfatter: Hilde Bondevik

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Seks fot under. Et essay om Hans Herbjørnsruds forfatterskap

Forfatter: Kaja S. Mollerin

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Hva er retorikk

Forfatter: Jens E. Kjeldsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Signaler 2011. Cappelen Damms årlige debutantantologi med inviterte etablerte

Forfatter: Kristin Berget

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Orality and Literacy

Forfatter: Walter J. Ong

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Blodet i årene. Amalie Skram og hennes tid. En biografisk collage

Forfatter: Merete Morken Andersen

Pris: 179
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Folkelesnad. Essay

Forfatter: Agnes Ravatn

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Det lyriske fattighus. Mitt poesialbum. Pax-bok

Forfatter: Hans Alexander Hansen

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Hjælpebog til brug ved Dansk analyse og stil

Forfatter: B. T. Dahl

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Spansk grammatikk

Forfatter: Max Gorosch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Språkvitenskap. En elementær innføring

Forfatter: Even Hovdhaugen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Syn og Segn 1970. nr. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Forfatter:  

Pris: 75.- pr stk
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Syn og Segn 1969 nr 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Forfatter:  

Pris: 75.- pr stk
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

The Wordsworth English-Italian, Italian-English Dictionary

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Oscar Wilde. Great Writers

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Hulda Garborg. Nasjonal strateg

Forfatter: Arnhild Skre

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Thrond Sjurson Haukenæs – mannen og verket

Forfatter: Arne-Ivar Kjerland

Pris: 350
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Skrift og strid. Essay om Henrik Rytter

Forfatter: Sindre Hovdenakk

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk etymologisk ordbok . – tematisk ordnet

Forfatter: Yann de Caprona

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Sørlandsk skrivekunst

Forfatter:  

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Maal og Maalgransking. Brev fra Norsk Ordbok medfølger, samt hilsen i boka

Forfatter: Sigurd Kolsrud

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Den unge Amalie Skram. Et portrett fra det nittende århundre

Forfatter: Liv Køltzow

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Amtmandens døtre. Tekstutgave med dikterens egen språkform. Studiefakkel nr 17

Forfatter: Jonas Lie

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål

Forfatter: Gorgus Coward

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Språk - litteratur - forfattere

 
Side 3 of 9

1  2 3  4  5  6  7  8  9