På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

British and American Institutions, for the use of schools

Forfatter:  Western og Lødrup

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Escolas ordbok, nynorsk

Forfatter: Ragnvald Taule

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stemmer i tiden. Antologi for gymnaset

Forfatter: Ingvar Hauge

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for norsk ungdom

Forfatter: H. Høeg og H. Svarstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Religionshistorie for gymnaset

Forfatter: Ragnar Aasland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hvirveldyr og andre dyregrupper. Zoologi for realskolen og gymnasiets 2 første klasser

Forfatter: H. Aasekjær og A. Heintz

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Innføring i studieteknikk for ungdom og voksne

Forfatter: Per Dalin

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

«Dei gav oss ein arv» Vest-Agder ungdomsskole 1921-1971

Forfatter: Tarje Noraberg

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Jobb i sikte. Deltagerbok. Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere

Forfatter: Ingebjørg Dolve m/fler

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Rekke hender. Morgensamling i ungdomsskolen

Forfatter: Torhild Moen (red.)

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fra dag til dag. Metodikk for første skoleår

Forfatter: Fredrikke Vogt

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Riksmålsutgave A. Første del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok for folkeskolen. Den mindre utgave. (trebindsutgaven III del.) Utgave nr. 8

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebog for folkeskolen. Tredje del, Skriftsprog og landsmaal

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Naturen og mennesket 2. Biologi 7.-8. skoleår

Forfatter: Gunnar Mjaaland og Sverre Solberg

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok i morsmaalet. Andet bind. Paa grundlag av «Læsebog i modersmaalet»

Forfatter: Pauss Corneliussen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebog for folkeskolen. Fjerde del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok for folkeskolen. ny utg. anden del (riksmaalsutgave)

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Form-skrift 4

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Form-skrift 3

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Av litteraturen før 1814. Leseverk for ungdomsskolen 1, med et tillegg

Forfatter: M. Hægstad og M. Skard

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for ungdomsskulen

Forfatter: Lars Eskeland og Severin Eskeland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskulen. Andre bandet. Med teikningar og eit utval av lesestykke paa norsk-dansk

Forfatter: Andreas Austlid

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A B C for skole og hjem. Omarbeidet utgave, ny rettskrivning

Forfatter: Anna Rogstad og Elling Holst

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Perspektivkonstruksjon

Forfatter: N. Peder Nielsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i fysikk for middelskolen

Forfatter: K. Schøyen og O. Ryssdal

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Opgaver i Skriftlig Norsk for …. 7.klasse, hefte B

Forfatter: Gerh. Haaland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fasit til oppgaver i matematikk for realgymnasets 3. og 4. klasse

Forfatter: Knut Michelsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Europa blir til. Historie 5. skoleår

Forfatter: Knut Ingar Hansen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Det glade budskap. Troslære for konfirmanter

Forfatter: Trygve Tønnessen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Våre besteforeldres tid. Kulturhistoriske bilder for folkeskolens fjerde klasse

Forfatter: F. Grimnes og J. Norvik

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Form-skrift 6 B. Skrivehefte for eldre elever

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Moderne Matematikk 2

Forfatter: Alf Gudbrandsen m/flere

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Heimkunnskap. Hjelpebok i undervisningen for 4.-6. skoleår

Forfatter: Ingrid Andersen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristiansand Lærerskole (stiftsseminar), gjennom 100 år 1839- 1939

Forfatter: Olaf Jansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie for folkeskolen

Forfatter: Magnus Eriksen. cand.philol.

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tavleteikning

Forfatter: Wilhelm Kvalheim (overlærar ved Volda Lærarskule)

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Varme

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgaver i matematikk for realgymnasets 3. og 4. klasse

Forfatter: Knut Michelsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innføring i norskstudiet

Forfatter: Harald Ranheimsæter og Borgny Jystad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Verden blir større. Historie 6. skoleår

Forfatter: Knut Ingar Hansen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Morsmål. Kunnskap og skapende aktivitet. Retningslinjer for et hovedfag i 9 år

Forfatter: Angelique Schanche

Pris: 80
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Teknisk ordliste. Tysk-norsk-engelsk, med alfabetisk ordregister

Forfatter: Sven Oppegaard

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Åndslivet på 1700-tallet

Forfatter: Kåre Foss

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Naturkunnskap for folkeskolen. Bokmål. Med bilder i farger og svart

Forfatter: Holmsen Strøm

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i praktisk regning for realskolen og de to første klassene i gymnaset

Forfatter: Helmer Haaland

Pris:
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Litt kemi. til bruk ved kr.a. elementærtekniske dagskole

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sverdrups forklaring til katekismen etter Dr. Martin Luther

Forfatter:  Hansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Zoologi for middelskolen

Forfatter: H. L. Sørensen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk veksel- og chekklære

Forfatter: Bankchef Thorleif T. Evanths

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Religiøse lesestykker til bruk i gymnasiet

Forfatter: Nils R. Brun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Forklaring over Dr. M. Luthers lille katekismus

Forfatter: Dr. A. Chr. Bang

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Samfunnslære med arbeidsoppgaver. større utgave

Forfatter: O. H. Jensenius

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i Oldtidens historie for gymnasier

Forfatter: Dr. A. Ræder

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norges historie med bilder

Forfatter: O. I. K. Lødøen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebog for Almue- og borgerskoler. Tredje del

Forfatter: H. Grøndal

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A B C for skole og hjem. Den nye retskrivning

Forfatter: Elling Holst og Anna Rogstad

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bibelhistorie. For folkeskolen. Ved Lauritz Holsvik

Forfatter: Volrath Vogt

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Eventyrreisa. Den første geografiske leseboka

Forfatter: Sverre S. Amundsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Historie. Fedrelandet og verda for born

Forfatter: Aksel Skretting

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

En del elementære logiske emner

Forfatter: Arne Næss

Pris: 75
Format:
Emne: Skolebok

Hilderøya. Nynorsk dikting til skulebruk

Forfatter: Olav Duun

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Åndslivet på 1700-tallet

Forfatter: Kåre Foss

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hjemme og ute. Lesebok 3. mindre utgave

Forfatter: Mathilde Munch og Sven Svensen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker 11, Fra bokhylla

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsen`s lesebok. Seksbindsutgaven VI. Bøkene taler

Forfatter: Sverre S. Amundsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stillelesning. En orientering og en undersøking

Forfatter: Karl Bakke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Engelsk grammatikk

Forfatter: Aug. Western

Pris: 50
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

«Vi ere en nasjon» Noregs- og verdshistorie. Nynorsk

Forfatter: Jens Hæreid

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Over ævne

Forfatter: Bjørnstjerne Bjørnson

Pris: 50
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk Litteraturhistorie for gymnaset

Forfatter: Herman Ruge

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Soga om Gunnlaug Ormstunge

Forfatter:  

Pris: 50
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Heime og ute. Lesebok 5 A

Forfatter: Mathilde  Munch

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk lesebok. Nest øverste klasse

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Formelsamling. I matematikk, fysikk og kjemi

Forfatter: B. A. Kleiber

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 7 of 7

1  2  3  4  5  6 7