På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Naturlære for folkeskolen. Med illustrationer

Forfatter: Strøm/ Holmsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Naturlære for folkeskolen. Med illustrationer

Forfatter: Strøm og Holmsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bibelhistorie for skole og hjem. Med billeder og karter

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysikk-oppgaver for gymnaset, med fasit

Forfatter: Gunnar Juel

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for folkeskolen. ved Ivar Refsdal

Forfatter: C W Ludv. Horn

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Forretningsbrev. Otto Treiders Handelsskole

Forfatter: O. J. Treider

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Botanikk . For realskolen og gymnasets 2 første klasser

Forfatter: Henrik Aasekjær

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Jeg tror. I. Luthers lille katekisme. II. Kristenlære for barn

Forfatter: Svein Bergstrøm

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk

Forfatter: Løkke Vislie

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Astronomiske tabeller 1966 til skolebruk

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Statistiske tabeller til Haffner og Knudsen: Geografi

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Griffelen. Organ for studentene ved Notodden off. lærerskole. nr. fem

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Læreren i gammel og ny skole

Forfatter: Knut Jordheim

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk-hefte 2. for det tredje året i folkeskolen

Forfatter: Rumohr Urdal

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Morsmålet 2. Norsk i skriftlig og muntlig bruk for ungdomsskolen

Forfatter:  Fossestøl

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Morsmålet I. Norsklære for ungdomsskolen

Forfatter:  Fossestøl

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Franske verber. Bøyningsmønstre for regelmessig og uregelmessig konjugasjon

Forfatter: E Trøan

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Naturkunnskap for folkeskulen

Forfatter: A Holmsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

En liden Norges historie for de første begyndere

Forfatter: Siegwart Petersen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgaver i tysk for begynnere

Forfatter: W W Stabell

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk handelskorrespondanse for handelsskolen. Mindre utgave

Forfatter: P Frilid

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bibelhistorie for folkeskolen

Forfatter: Laura Hordvik

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den store verden – Geografisk lesebok I

Forfatter: Erling A Bakke

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Veksel- og sjekklære med formularer

Forfatter: Ingv Pedersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kontororgasnisasjon. Lærebok til bruk i kontorlærlingskolen

Forfatter: Asbjørn Gjerde

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge

Forfatter: Vilh Poulsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norges historie for skolen og hjemmet. Ny utgave

Forfatter: O Jensen

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hjemme og ute. Lesebok I. bind

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografisk lesebok. Asia

Forfatter: A Holmsen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografisk lesebok. III, Nord-Norge, Svalbard

Forfatter: A Holmsen

Pris: 80
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Moderne nynorsk normalprosa

Forfatter: Ingvald Torvik

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Handelslære

Forfatter: O H Jensenius

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Trebindsutgaven, tredje bind

Forfatter: Sverre Amundsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Øvelser i tysk for 1ste Middelklasse

Forfatter: Aug Western

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i nynorsk

Forfatter: Johs A. Dale

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Heimkunnskap for 4.-6. klasse

Forfatter: Liv Berit Hoel

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Aktuelle problem i folkeskolen. Aschehougs metodeverk

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Rettskrivningsreglar aat ungdomsskulen

Forfatter: Martin Sivertsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Undersøkende oppgavearbeid. En veiledning for lærerstudenter

Forfatter: Alf Gunnar Eritsland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Brev- og formularbok

Forfatter: Ivar Alnæs

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Gyldendals atlas for folkeskolen

Forfatter: Finn Jørstad med fler

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norske skolefolk I – II

Forfatter: Karl Bakke

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Vår egen stamme. Skoleutgave

Forfatter: Johan Bojer

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Henrik Arnold Wergeland. Norsk litteratur for gymnaset

Forfatter: Einar Høigård

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Verdens historie 1815-1945

Forfatter: Arne Bergsgård

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Arbeidsbok i Zoologi

Forfatter: Torvald Nilsskog

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Engelsk lesebok. For realskolen og de tre første klasser av gymnasiet

Forfatter: K. Brekke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Utvalg av engelske forfattere II. Til bruk for engelsklinjen

Forfatter:  Brekke og Western

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tekstilene våre. Lærebok for ungdomsskolen

Forfatter: Gerd L. Andersson og Elisabeth Bernstedt

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Form-skrift 1 B, små bokstaver

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skole for livet. 75 år Solborg Folkehøgskole 1913-1388

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

British and American Institutions, for the use of schools

Forfatter:  Western og Lødrup

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Escolas ordbok, nynorsk

Forfatter: Ragnvald Taule

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stemmer i tiden. Antologi for gymnaset

Forfatter: Ingvar Hauge

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for norsk ungdom

Forfatter: H. Høeg og H. Svarstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Religionshistorie for gymnaset

Forfatter: Ragnar Aasland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hvirveldyr og andre dyregrupper. Zoologi for realskolen og gymnasiets 2 første klasser

Forfatter: H. Aasekjær og A. Heintz

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Innføring i studieteknikk for ungdom og voksne

Forfatter: Per Dalin

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

«Dei gav oss ein arv» Vest-Agder ungdomsskole 1921-1971

Forfatter: Tarje Noraberg

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Jobb i sikte. Deltagerbok. Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere

Forfatter: Ingebjørg Dolve m/fler

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Rekke hender. Morgensamling i ungdomsskolen

Forfatter: Torhild Moen (red.)

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fra dag til dag. Metodikk for første skoleår

Forfatter: Fredrikke Vogt

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Riksmålsutgave A. Første del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok for folkeskolen. Den mindre utgave. (trebindsutgaven III del.) Utgave nr. 8

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebog for folkeskolen. Tredje del, Skriftsprog og landsmaal

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Naturen og mennesket 2. Biologi 7.-8. skoleår

Forfatter: Gunnar Mjaaland og Sverre Solberg

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok i morsmaalet. Andet bind. Paa grundlag av «Læsebog i modersmaalet»

Forfatter: Pauss Corneliussen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebog for folkeskolen. Fjerde del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok for folkeskolen. ny utg. anden del (riksmaalsutgave)

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Form-skrift 4

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Form-skrift 3

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Av litteraturen før 1814. Leseverk for ungdomsskolen 1, med et tillegg

Forfatter: M. Hægstad og M. Skard

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for ungdomsskulen

Forfatter: Lars Eskeland og Severin Eskeland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskulen. Andre bandet. Med teikningar og eit utval av lesestykke paa norsk-dansk

Forfatter: Andreas Austlid

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A B C for skole og hjem. Omarbeidet utgave, ny rettskrivning

Forfatter: Anna Rogstad og Elling Holst

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Perspektivkonstruksjon

Forfatter: N. Peder Nielsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i fysikk for middelskolen

Forfatter: K. Schøyen og O. Ryssdal

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Opgaver i Skriftlig Norsk for …. 7.klasse, hefte B

Forfatter: Gerh. Haaland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fasit til oppgaver i matematikk for realgymnasets 3. og 4. klasse

Forfatter: Knut Michelsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Europa blir til. Historie 5. skoleår

Forfatter: Knut Ingar Hansen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Det glade budskap. Troslære for konfirmanter

Forfatter: Trygve Tønnessen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Våre besteforeldres tid. Kulturhistoriske bilder for folkeskolens fjerde klasse

Forfatter: F. Grimnes og J. Norvik

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Form-skrift 6 B. Skrivehefte for eldre elever

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Moderne Matematikk 2

Forfatter: Alf Gudbrandsen m/flere

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Heimkunnskap. Hjelpebok i undervisningen for 4.-6. skoleår

Forfatter: Ingrid Andersen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristiansand Lærerskole (stiftsseminar), gjennom 100 år 1839- 1939

Forfatter: Olaf Jansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie for folkeskolen

Forfatter: Magnus Eriksen. cand.philol.

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tavleteikning

Forfatter: Wilhelm Kvalheim (overlærar ved Volda Lærarskule)

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Varme

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgaver i matematikk for realgymnasets 3. og 4. klasse

Forfatter: Knut Michelsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innføring i norskstudiet

Forfatter: Harald Ranheimsæter og Borgny Jystad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Verden blir større. Historie 6. skoleår

Forfatter: Knut Ingar Hansen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Morsmål. Kunnskap og skapende aktivitet. Retningslinjer for et hovedfag i 9 år

Forfatter: Angelique Schanche

Pris: 80
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Teknisk ordliste. Tysk-norsk-engelsk, med alfabetisk ordregister

Forfatter: Sven Oppegaard

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Åndslivet på 1700-tallet

Forfatter: Kåre Foss

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Naturkunnskap for folkeskolen. Bokmål. Med bilder i farger og svart

Forfatter: Holmsen Strøm

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i praktisk regning for realskolen og de to første klassene i gymnaset

Forfatter: Helmer Haaland

Pris:
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Litt kemi. til bruk ved kr.a. elementærtekniske dagskole

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sverdrups forklaring til katekismen etter Dr. Martin Luther

Forfatter:  Hansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 6 of 7

1  2  3  4  5 6  7