På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Landmåling for de tekniske skoler

Forfatter: Sigmund Larsen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Mennesket og Guds rike. Kristen tro og moral for gymnaset

Forfatter: Arne Lundar

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for den høgre skolen 1

Forfatter: Knudsen Haffner

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Schneiderboka 09. Med Håndbok NEK400

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Datamakinstyring med PD. Grunnkurs elektrolinje

Forfatter: Gøran Eklund

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Earth

Forfatter: Frank Press

Pris: 200
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Calculus and Analytic Geometry

Forfatter: George Thomas

Pris: 200
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Internett for tvilere

Forfatter: Torgrim Eggen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Physics For Scientists & Engineers with Modern Physics

Forfatter: Raymond Serway

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Gyldendals lesebøker for den 9-årige skolen. Sjette skoleår

Forfatter: Anna Aas Bakke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gyldendals lesebøker for den 9-årige skolen. 4. skoleår

Forfatter: Anna Aas Bakke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler bind III

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler bd. II

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Markedsføring. Markedsforhold – analysemetoder – planlegging og strategi

Forfatter: Ulf af Trolle

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regneverk for folkeskolen. 7. skoleår

Forfatter: Ragnhild Sohr

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i botanikk og zoologi

Forfatter: S. T. Bruun

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i sosialmedisin

Forfatter: Kjell Noreik

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Morsmålet. Norsklære for ungdomsskolen. 7.-9. år

Forfatter:  Fossestøl

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysikkoppgaver for realgymnaset II. Et utvalg av artiumsoppgaver inntil 1962

Forfatter: Erling Tjora

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regnebok. utgave B (for landsfolkeskolen) hefte 1. for 1.,2. og 3.skoleår

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i verdenshistorien, fra oldtidens slutning til våre dager

Forfatter: Hans Schjøth

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bokføring i handelsbedrifter

Forfatter: Leif Skare

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Handelslærebøker. Brevskifte

Forfatter: Konrad Nerheim

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Handbok for stakning av kurvor å järnvägar och landsvägar

Forfatter: G. F. Waldenström

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norges historie for skole og hjem

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Utvalg av engelske forfattere til brug for Det sproglig-historiske gymnasiums annen og tredje klasse

Forfatter: Brekke Western

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i fysikk for realskolen og de to første klassene i gymnaset

Forfatter: Devik Bruun

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Spansk for begynnere

Forfatter: Max Gorosch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Skoleplan 1943 – 1944. 30. skoleår

Forfatter: Anton Steen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Praktisk regning. Realskolens pensum

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Innføring i pedagogisk psykologi

Forfatter: Harald Rørvik

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Rekneskapslære for skule og heim

Forfatter: Magnus Våge

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Salvesons reknebok for ungdomsskular

Forfatter: Olav Eiklid

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Reknebok for framhaldsskulen og folkehøgskulen

Forfatter: Martin Sivertsen

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Skolebok

Geografi for realskolen og det 5-årige gymnasium. 2.bind (3.klasse)

Forfatter: Odd Orheim

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gammelnorsk (Norrøn) lesebok for gymnasiet

Forfatter: M. Nygaard

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kolonipolitikk og sjøhandel på 1700-tallet

Forfatter: Anton Mohr

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Good-bye mr. Chips. Easy readers

Forfatter: James Hilton

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fra dag til dag. Metodikk for første skoleår

Forfatter: Fredrikke Vogt

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norges historie. Med hoveddrag av de andre nordiske lands historie. For realskolen

Forfatter: Asbjørn Øverås

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for gymnaset

Forfatter: Karl Marthinussen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Sosialpedagogikk. Gruppen som redskap for læring og utvikling

Forfatter: Eva Nordland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

The Merchant of Venice

Forfatter: William Shakespeare

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den industrielle revolusjon

Forfatter: B Tranøy

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Framveksten av bysamfunnet i middelalderen

Forfatter: J Ording

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Åndslivet på 1700-tallet

Forfatter: Kåre Foss

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Romerriket i keisertiden

Forfatter: Pantzerhielm Thomas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Storhetstiden i Aten

Forfatter: Henning Mørland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Høymiddelalderen. kirke, stat og lenssamfunn

Forfatter: Erling Larsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sjøhandel og kolonipolitikk på 1700-tallet

Forfatter: Midgaard Helleland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Didaktikk for grunnskolen. Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold

Forfatter: Else Halvorsen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norge i 1814. Utdrag av kildene

Forfatter: Tord Pedersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Folkeskolens geografi. Ny utgave for 9-årig skole. 4.-6. skoleår

Forfatter: Horn Schulstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den nyeste tids historie

Forfatter: John Midgaard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i engelsk for begynnere. B-utgave

Forfatter: K. Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Undervisningsplan 1944 – 1945. K. A.-skolen

Forfatter:  

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge for lærarskulane I – II.

Forfatter: Håkon Wergeland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Real life Britain

Forfatter: Naima Olsson

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for realskolen og det 5-årige gymnasium. 1.klasse

Forfatter: Odd Orheim

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysikkoppgaver for realgymnaset I. Varme, mekanikk, elektrisitet. Med fasit

Forfatter: Erling Tjora

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk Bokheim. Nynorsk I

Forfatter: Mikjel Sørlie

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Utvalg av engelske forfattere til bruk for gymnasiets første klasse

Forfatter: K Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste. Bokmål

Forfatter: Gerh. Haaland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ferieloven og føresegner om ferie for sjømenn

Forfatter: Berger Ulsaker

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Konkursrett. Utvalgte emner

Forfatter: Sjur Brækhus

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk ordliste for dei høgre skulane

Forfatter: Olav Næs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen

Forfatter: Karl Bakke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ordliste for alle. Bokmål

Forfatter: Ingvald Torvik

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk rettskrivnings-ordliste

Forfatter: Torgeir Krogsrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Rettskrivningsregler. Rettskrivningslære og ordlister

Forfatter: Torgeir Krogsrud

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk. Fullstendig liste, alle former oppførte

Forfatter: Ivar Eskeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Rasjonalisering ved arbeidsforenkling

Forfatter: Harald Kittelsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Beskatningen og dens innflydelse på næringsliv og prisnivå

Forfatter: Erling Petersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Selgerstil. Veiledning for effektivt salg

Forfatter: Robert Blake

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innføring i organisasjonsteori

Forfatter: Paul Flaa

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bedriftsledelse og personalforvaltning

Forfatter: Øyvind Skard

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Performance Appraisal and Human Development

Forfatter: Howard Smith

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sjefer som lykkes

Forfatter: James Kouzes

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Personalansvar

Forfatter: Nils Schjander

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ledelse i det offentlige

Forfatter: Tor Busch

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

The Dybamics of Interviewing. Theory, Technique, and Cases

Forfatter: Robert Kahn

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

The Deming Route to Quality and Productivity. Roaud Maps and Roadblocks

Forfatter: William Scherkenbach

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen. Bokmål

Forfatter: Berulfsen/ Knappen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Studentene 1914 – 1964

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemme og ute Lesebok II

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemme og ute. Lesebok IV, mindre utgave

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hvirveldyr, bygning og utvikling. Zoologi for realskolen og gymnasets 2. første klasser

Forfatter: Heintz/ Aasekjær

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

En liten norsk språkhistorie

Forfatter: Didrik Arup Seip

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Småstykker til diktat og gjenfortelling

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen, hefte II

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk eksempelsamling. Med stykker til analyse og diktat

Forfatter: I. M. Platou

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Legemsøvelser i Folkeskolen og blant Ungdommen paa Landet

Forfatter: Sophus Christensen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fem hundrede fortællinger. Til gjenfortælling og diktat

Forfatter: Jon Kleveland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gymnastikk tabeller for folkeskolen

Forfatter: Harald Wergeland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stutt lærebok i nynorsk. Serlig for høgre skular

Forfatter: Leiv Heggstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Øvelser i tysk for 1ste middelklasse

Forfatter: Aug Western

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebog i historie for folkeskoler, amtskoler og middelskoler

Forfatter: A Kjær

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Verdenshistorie. Lærebok for realskolen og gymnasiet

Forfatter: Eiliv Skard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

En skole for demokrati. Mini-Pax 8

Forfatter: Magne Skrindo

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Skolebok

Enhetsskolen. Et utkast

Forfatter: Einar Sigmund

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

 
Side 5 of 7

1  2  3  4 5  6  7