På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

English for you 1

Forfatter: Lars Aslaksrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fabritius skriveverk 1

Forfatter: Odd Karlberg

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Form-skrift for lærerskoler, handelsskoler og ungdomsskoler

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Cappelens regneverk. Ekstraoppgaver for 8. skoleår. bokmål

Forfatter: Håkon Kristoffersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innføring i form-skrift

Forfatter: Alfhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste, etter læreboknormalen 1959. bokmål

Forfatter: E. Lundeby

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ditt barn kan tegne. En veiledning for foreldre og lærere

Forfatter: Viktor Lowenfeld

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Snakk med oss, lærer!

Forfatter: Thomas Gordon

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Outlines of english institutions for the use of schools

Forfatter: Aug. Western

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Cross-Currents 1. Engelske og amerikanske tekster for gymn første år

Forfatter: Lars Aslaksrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ungdom og samfunn

Forfatter: Odd Nordland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Markedsføringsledelse

Forfatter: Jan Lund

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Den mindre utgave (trebinds-utgaven) tredje del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norigs nyare soga (etter 1814) Med kunstsoga og samfundslæra for skule og heim

Forfatter: Jens Hæreid

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Examen philosophicum. Filosofiens historie

Forfatter: Olav Asheim

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Åndslivet på 1700-tallet

Forfatter: Wilhelm Kaurin

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Folk og samfunn før og nå. 4. skoleår

Forfatter: Anton Esperø

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A History of English Literature for Schools

Forfatter: Lise Skabo

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Let us speak english

Forfatter: Carl Knap

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk brevskrivning for lærlingeskoler og yrkesskoler

Forfatter: Halstein Haug

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Mennesket i søkelyset. Grunntrekk av psykologien

Forfatter: C. Hambro

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fellesskap og samliv. Lærerveiledning i samlivsundervisning for grunnskole og videregående skole

Forfatter: Inger Egeland

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Oppgaver til felleseksamen for ingeniørhøgskolene 1968-1978

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Mennesket og Guds rike. Kristen tro og moral for gymnaset

Forfatter: Arne Lundar

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for den høgre skolen 1

Forfatter: Knudsen Haffner

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Schneiderboka 09. Med Håndbok NEK400

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Datamakinstyring med PD. Grunnkurs elektrolinje

Forfatter: Gøran Eklund

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Earth

Forfatter: Frank Press

Pris: 200
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Calculus and Analytic Geometry

Forfatter: George Thomas

Pris: 200
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Internett for tvilere

Forfatter: Torgrim Eggen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Physics For Scientists & Engineers with Modern Physics

Forfatter: Raymond Serway

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Gyldendals lesebøker for den 9-årige skolen. Sjette skoleår

Forfatter: Anna Aas Bakke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gyldendals lesebøker for den 9-årige skolen. 4. skoleår

Forfatter: Anna Aas Bakke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler bind III

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler bd. II

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Markedsføring. Markedsforhold – analysemetoder – planlegging og strategi

Forfatter: Ulf af Trolle

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regneverk for folkeskolen. 7. skoleår

Forfatter: Ragnhild Sohr

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i botanikk og zoologi

Forfatter: S. T. Bruun

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i sosialmedisin

Forfatter: Kjell Noreik

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Morsmålet. Norsklære for ungdomsskolen. 7.-9. år

Forfatter:  Fossestøl

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysikkoppgaver for realgymnaset II. Et utvalg av artiumsoppgaver inntil 1962

Forfatter: Erling Tjora

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regnebok. utgave B (for landsfolkeskolen) hefte 1. for 1.,2. og 3.skoleår

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i verdenshistorien, fra oldtidens slutning til våre dager

Forfatter: Hans Schjøth

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bokføring i handelsbedrifter

Forfatter: Leif Skare

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Handelslærebøker. Brevskifte

Forfatter: Konrad Nerheim

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Handbok for stakning av kurvor å järnvägar och landsvägar

Forfatter: G. F. Waldenström

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norges historie for skole og hjem

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Utvalg av engelske forfattere til brug for Det sproglig-historiske gymnasiums annen og tredje klasse

Forfatter: Brekke Western

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i fysikk for realskolen og de to første klassene i gymnaset

Forfatter: Devik Bruun

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Spansk for begynnere

Forfatter: Max Gorosch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Skoleplan 1943 – 1944. 30. skoleår

Forfatter: Anton Steen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Praktisk regning. Realskolens pensum

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Innføring i pedagogisk psykologi

Forfatter: Harald Rørvik

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Rekneskapslære for skule og heim

Forfatter: Magnus Våge

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Salvesons reknebok for ungdomsskular

Forfatter: Olav Eiklid

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Reknebok for framhaldsskulen og folkehøgskulen

Forfatter: Martin Sivertsen

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Skolebok

Geografi for realskolen og det 5-årige gymnasium. 2.bind (3.klasse)

Forfatter: Odd Orheim

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gammelnorsk (Norrøn) lesebok for gymnasiet

Forfatter: M. Nygaard

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kolonipolitikk og sjøhandel på 1700-tallet

Forfatter: Anton Mohr

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Good-bye mr. Chips. Easy readers

Forfatter: James Hilton

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fra dag til dag. Metodikk for første skoleår

Forfatter: Fredrikke Vogt

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norges historie. Med hoveddrag av de andre nordiske lands historie. For realskolen

Forfatter: Asbjørn Øverås

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for gymnaset

Forfatter: Karl Marthinussen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Sosialpedagogikk. Gruppen som redskap for læring og utvikling

Forfatter: Eva Nordland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

The Merchant of Venice

Forfatter: William Shakespeare

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den industrielle revolusjon

Forfatter: B Tranøy

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Framveksten av bysamfunnet i middelalderen

Forfatter: J Ording

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Åndslivet på 1700-tallet

Forfatter: Kåre Foss

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Romerriket i keisertiden

Forfatter: Pantzerhielm Thomas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Storhetstiden i Aten

Forfatter: Henning Mørland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Høymiddelalderen. kirke, stat og lenssamfunn

Forfatter: Erling Larsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sjøhandel og kolonipolitikk på 1700-tallet

Forfatter: Midgaard Helleland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Didaktikk for grunnskolen. Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold

Forfatter: Else Halvorsen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norge i 1814. Utdrag av kildene

Forfatter: Tord Pedersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Folkeskolens geografi. Ny utgave for 9-årig skole. 4.-6. skoleår

Forfatter: Horn Schulstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den nyeste tids historie

Forfatter: John Midgaard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i engelsk for begynnere. B-utgave

Forfatter: K. Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Undervisningsplan 1944 – 1945. K. A.-skolen

Forfatter:  

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge for lærarskulane I – II.

Forfatter: Håkon Wergeland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Real life Britain

Forfatter: Naima Olsson

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for realskolen og det 5-årige gymnasium. 1.klasse

Forfatter: Odd Orheim

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysikkoppgaver for realgymnaset I. Varme, mekanikk, elektrisitet. Med fasit

Forfatter: Erling Tjora

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk Bokheim. Nynorsk I

Forfatter: Mikjel Sørlie

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Utvalg av engelske forfattere til bruk for gymnasiets første klasse

Forfatter: K Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste. Bokmål

Forfatter: Gerh. Haaland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ferieloven og føresegner om ferie for sjømenn

Forfatter: Berger Ulsaker

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Konkursrett. Utvalgte emner

Forfatter: Sjur Brækhus

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk ordliste for dei høgre skulane

Forfatter: Olav Næs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen

Forfatter: Karl Bakke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ordliste for alle. Bokmål

Forfatter: Ingvald Torvik

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk rettskrivnings-ordliste

Forfatter: Torgeir Krogsrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Rettskrivningsregler. Rettskrivningslære og ordlister

Forfatter: Torgeir Krogsrud

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk. Fullstendig liste, alle former oppførte

Forfatter: Ivar Eskeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Rasjonalisering ved arbeidsforenkling

Forfatter: Harald Kittelsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Beskatningen og dens innflydelse på næringsliv og prisnivå

Forfatter: Erling Petersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Selgerstil. Veiledning for effektivt salg

Forfatter: Robert Blake

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innføring i organisasjonsteori

Forfatter: Paul Flaa

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bedriftsledelse og personalforvaltning

Forfatter: Øyvind Skard

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Performance Appraisal and Human Development

Forfatter: Howard Smith

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sjefer som lykkes

Forfatter: James Kouzes

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 5 of 7

1  2  3  4 5  6  7