På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Høymiddelalderen. kirke, stat og lenssamfunn

Forfatter: Erling Larsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sjøhandel og kolonipolitikk på 1700-tallet

Forfatter: Midgaard Helleland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Didaktikk for grunnskolen. Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold

Forfatter: Else Halvorsen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norge i 1814. Utdrag av kildene

Forfatter: Tord Pedersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Folkeskolens geografi. Ny utgave for 9-årig skole. 4.-6. skoleår

Forfatter: Horn Schulstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den nyeste tids historie

Forfatter: John Midgaard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i engelsk for begynnere. B-utgave

Forfatter: K. Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Undervisningsplan 1944 – 1945. K. A.-skolen

Forfatter:  

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge for lærarskulane I – II.

Forfatter: Håkon Wergeland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Real life Britain

Forfatter: Naima Olsson

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for realskolen og det 5-årige gymnasium. 1.klasse

Forfatter: Odd Orheim

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysikkoppgaver for realgymnaset I. Varme, mekanikk, elektrisitet. Med fasit

Forfatter: Erling Tjora

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk Bokheim. Nynorsk I

Forfatter: Mikjel Sørlie

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Utvalg av engelske forfattere til bruk for gymnasiets første klasse

Forfatter: K Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste. Bokmål

Forfatter: Gerh. Haaland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ferieloven og føresegner om ferie for sjømenn

Forfatter: Berger Ulsaker

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Konkursrett. Utvalgte emner

Forfatter: Sjur Brækhus

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk ordliste for dei høgre skulane

Forfatter: Olav Næs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen

Forfatter: Karl Bakke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ordliste for alle. Bokmål

Forfatter: Ingvald Torvik

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk rettskrivnings-ordliste

Forfatter: Torgeir Krogsrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Rettskrivningsregler. Rettskrivningslære og ordlister

Forfatter: Torgeir Krogsrud

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk. Fullstendig liste, alle former oppførte

Forfatter: Ivar Eskeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Rasjonalisering ved arbeidsforenkling

Forfatter: Harald Kittelsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Beskatningen og dens innflydelse på næringsliv og prisnivå

Forfatter: Erling Petersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Selgerstil. Veiledning for effektivt salg

Forfatter: Robert Blake

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innføring i organisasjonsteori

Forfatter: Paul Flaa

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bedriftsledelse og personalforvaltning

Forfatter: Øyvind Skard

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Performance Appraisal and Human Development

Forfatter: Howard Smith

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Sjefer som lykkes

Forfatter: James Kouzes

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Personalansvar

Forfatter: Nils Schjander

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ledelse i det offentlige

Forfatter: Tor Busch

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

The Dybamics of Interviewing. Theory, Technique, and Cases

Forfatter: Robert Kahn

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

The Deming Route to Quality and Productivity. Roaud Maps and Roadblocks

Forfatter: William Scherkenbach

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen. Bokmål

Forfatter: Berulfsen/ Knappen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Studentene 1914 – 1964

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemme og ute Lesebok II

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemme og ute. Lesebok IV, mindre utgave

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hvirveldyr, bygning og utvikling. Zoologi for realskolen og gymnasets 2. første klasser

Forfatter: Heintz/ Aasekjær

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

En liten norsk språkhistorie

Forfatter: Didrik Arup Seip

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Småstykker til diktat og gjenfortelling

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen, hefte II

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk eksempelsamling. Med stykker til analyse og diktat

Forfatter: I. M. Platou

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Legemsøvelser i Folkeskolen og blant Ungdommen paa Landet

Forfatter: Sophus Christensen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fem hundrede fortællinger. Til gjenfortælling og diktat

Forfatter: Jon Kleveland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gymnastikk tabeller for folkeskolen

Forfatter: Harald Wergeland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stutt lærebok i nynorsk. Serlig for høgre skular

Forfatter: Leiv Heggstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Øvelser i tysk for 1ste middelklasse

Forfatter: Aug Western

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebog i historie for folkeskoler, amtskoler og middelskoler

Forfatter: A Kjær

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Verdenshistorie. Lærebok for realskolen og gymnasiet

Forfatter: Eiliv Skard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

En skole for demokrati. Mini-Pax 8

Forfatter: Magne Skrindo

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Skolebok

Enhetsskolen. Et utkast

Forfatter: Einar Sigmund

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tekstilene våre. Lærebok for ungdomsskolen

Forfatter: Gerd Andersson

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk skulesoga. Frå einevelde til folkestyre 1814-1842

Forfatter: Torstein Høverstad

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk Skulesoga. Det store interregnum 1939-1827

Forfatter: Torstein Høverstad

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk grammatikk for handelsgymnasiet

Forfatter: Harald Frønsdal

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk – Fransk handelsordbok

Forfatter: Egill Daae Gabrielsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fornorskningsordliste. Bokmål – Nynorsk

Forfatter: Leiv Heggstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i handelsregning. Med oppgavesamling, mindre utgave

Forfatter: Trygve Hauge

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Matematikk for den høgre skolen I. For de to første klassene

Forfatter: Anders Søgaard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Europas historie fra Homer til Napoleon

Forfatter: Axel Coldevin

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hverdag og fest i barnehagen

Forfatter: Eyvind Skeie

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Räkneuppgifter i elektroteknik med formler och anvisningar

Forfatter: Helge Bohlin

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen

Forfatter: Karl Bakke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i fransk for begynnere

Forfatter: A. Trampe Bødtker

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk skolegrammatikk

Forfatter: S W Hofgaard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i biologi

Forfatter: Gunnar Berg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kristen tro og moral

Forfatter: Åsmund Stubdal

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Wergeland, Welhaven. Dikt presentert for gymnasiaster

Forfatter: Daniel Haakonsen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ordforklaringer til franske lesestykker B

Forfatter: Høst  Bødtker

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Samfundslære. Ordningen av stat og kommune

Forfatter: O H Jensenius

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk rettskrivningslære etter rettskrivningen av 1938

Forfatter: Torgeir Krogsrud

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Verdens historie

Forfatter: Arne Bergsgård

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Dyreliv i skogen

Forfatter: Hjalmar Broch

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Religiøse Lesestykker

Forfatter: Nils R Brun

Pris: 95
Format: Pocket
Emne: Skolebok

Anmerkninger til Anderssen og Eitrem, Utvalg av engelske og amerikanske klassikere

Forfatter: Meyer Myklestad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Utvalg av engelske og amerikanske forfattere I. Med anmerkninger

Forfatter: Western Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i kjemi. Nærmest bestemt for lærerskoler, ungdomsskoler og husholdningsskoler

Forfatter: Carl Nicolaysen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Latin for filologer og teologer I – II

Forfatter: Henning Mørland

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kortfattet Latinsk grammatikk

Forfatter: E Schreiner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Byutgave tredje del.

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Vor skoleungdom, seet fra en læges standpunkt

Forfatter: Theodor Frølich

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie. ved Anker Holmin

Forfatter: O Jensen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk i realskolen og den linjedelte ungdomsskolen

Forfatter:  Nerdrum

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

British and American Institutions

Forfatter: Aug. Western

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk grammatikk. ved Sigurd Høst

Forfatter: Jakob Løkke

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk skolegrammatikk

Forfatter: Rolf Dahl

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Veksel- og sjekklære med formularer

Forfatter: Ingv. Pedersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristenlære

Forfatter: Per C Øiestad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for realskolen I

Forfatter: Knudsen Haffner

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Formelsamling for navigatører

Forfatter: S Kaasa

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Heime og ute, lesebok 7 A

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bokmål 2 med tradisjonelle («moderate») former

Forfatter: Bjarne Berulfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kort engelsk grammatikk. Til skolebruk og sjølstudium

Forfatter: Kaare Sommersten

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elementær elektroteknik. Lærebok for tekniske elementærskoler og haandbok for elektrikere

Forfatter: W M Grundt

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Astronomiske tabeller 1966. til skolebruk

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Minnebok fra Birkeland Ungdomsskole 1956

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Skipskjøleanlegg

Forfatter: Arne Børsum

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i norsk. Nynorsk grammatikk og rettskrivingslære med arbeidsoppgåver

Forfatter: Hilmar Rørmark

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 5 of 7

1  2  3  4 5  6  7