På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Kirkehistorie

Forfatter: Tønder Nissen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Menneskets legeme II

Forfatter: Falch Knudsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemstedet og Fædrelandet. Geografiundervisningen

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

500 emner til rettskrivning og stil. med rettledninger og regler

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Vår litterære arv. Antologi for gymnaset

Forfatter: Ingvar Hauge

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Italian Self Taught

Forfatter: Richard Rosenthal

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebog i italiensk. Udarbejdet til selvstudium og undervisning

Forfatter: Kristoffer Nyrop

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsches Lesebuch

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsche Schulgrammatik

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fasitliste til Haagaas: Oppgavene i matematikk til språklig artium. Nr. 7

Forfatter: Th Haagaas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tysk vokabular. Repetisjonsliste over stilgloser til middelskoleeksamen

Forfatter: Karl Bjørset

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Deutsche Jugendliteratur I

Forfatter: Fredrik Bie

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hjemstedslære. En veiledning paa begyndertrinnet

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Die Meister. Ein Lesebuch für Gymnasien

Forfatter: Josef G Lappe

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Erläuterungen und Biographischer Nachtrag, Zum Lesebuche Die Meister

Forfatter: Josef G Lappe

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Glossar zum deutschen lesebuch

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen. Tilleggshefte (for siste skoleår)

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Opgaver i kontorarbeide

Forfatter: Ant. Johannesen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Undervisning og opdragelse II. Spesiell undervisningslære morsmål

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Blandede opgaver i tal- og bokstavregning for lærerskolen

Forfatter: Hans Jenssen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Algebraisk kursus for gymnaset 1

Forfatter: A. Eliassen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for den høgre skolen II Kirkens historie

Forfatter: Karl Marthinussen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Plangeometri. Språklinjenes særpensum

Forfatter: Magnus Alfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk for gymnasiet. Literatur i utvalg

Forfatter: B Gundersen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den store regneboken for handel, håndverk og industri 1 – 2

Forfatter: Jan Kobbernagel

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kjemi for sykepleiersker

Forfatter: Jacob Molland

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elementær elektroteknikk. Lærebok for tekniske elementærskoler –

Forfatter: W. M. Grundt

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgaver i kostnads- og inntektsanalyse

Forfatter: Knut Boye

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Things you talk about

Forfatter: Gunnar Haarberg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lesebok for norsk ungdom. Band II

Forfatter: Svarstad Høeg

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Europa utenfor Norge. For femte skoleår

Forfatter: Erling Bakke

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Innføring i nettverk

Forfatter: Frode Sørensen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Classroom in a book. Adobe indesign CS3. Norsk utgave, engelsk programvareversjon

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Windows XP for dummies. Norsk utgave

Forfatter: Andy Rathbone

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Stemmer. Norsk som andrespråk. Studiebok med arbeidsoppgaver

Forfatter: Anne Golden

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Internett for alle

Forfatter: Frode Sørensen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Mediekunnskap 1. bokmål

Forfatter: Carste B Ruud

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Reknebok åt ungdomsskulen (ungdomsskolen)

Forfatter: Martin Sivertsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk for folkeskolen

Forfatter: K Brekke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Let us begin english! Exercises I

Forfatter: Osc. Krogh

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i handelsregning med opgavesamling

Forfatter: Trygve Hauge

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Byutgave, første del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk i storskolen. Håndbok for lærere

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Småstykker til diktat og gjenfortelling

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Haandbok i elementær fyrings- og varmeteknik

Forfatter:  

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i stereometri

Forfatter: C.M. Guldberg

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Regnebok. Utgave B (for landsfolkeskolen). Hefte 1. for 1.,2. og 3. skoleår

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Mekanikk

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Algebraisk kursus for gymnaset II

Forfatter: A. Eliassen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Projeksjonstegning for realgymnaset. Med oppgavesamling

Forfatter: Odd Aalen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Trigonometri for det nye gymnas

Forfatter: Magnus Alfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Elektrisitet

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Bølger lyd lys

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Analytisk plangeometri for det nye gymnas

Forfatter: Magnus Alfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgavene i matematikk til Middel-realskole-eksamen

Forfatter: Th Haagaas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Formler i matematikk til realskolen

Forfatter: B Røste

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fysikkoppgaver for realgymnaset

Forfatter: Aug. Holt

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i kjemi for den høgre skolen

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kristendommens saga. Tids- og livsbilder

Forfatter: Arne Fjellbu

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Samfunnsregning. del II

Forfatter: Ths Skjulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bokføring for begynnere

Forfatter: Karl Handal

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Praktisk regning. 8 brev

Forfatter: K. M. Nordanger

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk ordliste

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk til skolebruk

Forfatter: Olav Næs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Videre fram I. Nordahl Rolfsens lesebok

Forfatter: Sverre S Amundsen

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for ungdomsskolen – 7. skoleår – Bokmål

Forfatter: A. Berggreen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk billedstil for ungdomsskolen

Forfatter: Åge Melå

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Du og de andre. Personlære for ungdomsskolen 1

Forfatter: Cato Hambro

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge for lærarskulane II. Den nyare tida

Forfatter: Håkon Wergeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge for lærarskulane I. Gamletida og mellomalderen

Forfatter: Håkon Wergeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nadias påske. Kristendomskunnskap i grunnskolen

Forfatter: Tor Edvin Dahl

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

No reknar vi. Reknebok for folkeskulen. Nynorsk hefte V. 5. skuleåret

Forfatter: Aam. Johannesen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Grammatikk for folkeskolen B utgave

Forfatter: Hans Bergersen

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Katekismen etter Dr. Martin Luther. Norsk skoleutgave

Forfatter: Eivind Berggrav

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for ungdomsskolen – 8. skoleår – bokmål

Forfatter: A Berggren

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

English for you 1

Forfatter: Lars Aslaksrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fabritius skriveverk 1

Forfatter: Odd Karlberg

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Form-skrift for lærerskoler, handelsskoler og ungdomsskoler

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Cappelens regneverk. Ekstraoppgaver for 8. skoleår. bokmål

Forfatter: Håkon Kristoffersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innføring i form-skrift

Forfatter: Alfhild Bjerkenes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste, etter læreboknormalen 1959. bokmål

Forfatter: E. Lundeby

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ditt barn kan tegne. En veiledning for foreldre og lærere

Forfatter: Viktor Lowenfeld

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Snakk med oss, lærer!

Forfatter: Thomas Gordon

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Outlines of english institutions for the use of schools

Forfatter: Aug. Western

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Cross-Currents 1. Engelske og amerikanske tekster for gymn første år

Forfatter: Lars Aslaksrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ungdom og samfunn

Forfatter: Odd Nordland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Markedsføringsledelse

Forfatter: Jan Lund

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Den mindre utgave (trebinds-utgaven) tredje del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norigs nyare soga (etter 1814) Med kunstsoga og samfundslæra for skule og heim

Forfatter: Jens Hæreid

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Examen philosophicum. Filosofiens historie

Forfatter: Olav Asheim

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Åndslivet på 1700-tallet

Forfatter: Wilhelm Kaurin

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ca ira! Fransk for gymnaset 2. Utfyllende lesning

Forfatter: Ragnhild Billaud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Folk og samfunn før og nå. 4. skoleår

Forfatter: Anton Esperø

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A History of English Literature for Schools

Forfatter: Lise Skabo

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Let us speak english

Forfatter: Carl Knap

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk brevskrivning for lærlingeskoler og yrkesskoler

Forfatter: Halstein Haug

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Mennesket i søkelyset. Grunntrekk av psykologien

Forfatter: C. Hambro

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fellesskap og samliv. Lærerveiledning i samlivsundervisning for grunnskole og videregående skole

Forfatter: Inger Egeland

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Oppgaver til felleseksamen for ingeniørhøgskolene 1968-1978

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

 
Side 4 of 7

1  2  3 4  5  6  7