På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Det skapende menneske. Tegning, form, farge 1

Forfatter: Jack Evrin

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Folket vårt gjennom tidene

Forfatter: Bernhard Stokke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den fyrste bok aat barnet

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Riksmålsutgave A. Annen del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Reknebok for Framhaldsskulen. Større utgave. Nynorsk

Forfatter: Angen Ingvaldstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nå lærer vi grammatikk

Forfatter: Kåre Nesset

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regnebok for Framhaldsskolen. Bokmål

Forfatter: R. J. Angen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Samfunnskunnskap for gymnaset

Forfatter: Johs. Andenæs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk bind II

Forfatter: H. Nerdrum

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Øving gjør mester. Lærebok med øvinger i skriftlig norsk. del 2 for 4-7.kl.

Forfatter: A. E. Knappen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Historie. Fedrelandet og verden for barn

Forfatter: Aksel Skretting

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Håndbok for spesialistutdanningen i allmennmedisin

Forfatter: Linn Getz

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Frå Atens stordomstid til den industrielle revolusjon. Epokelesnad for gymnaset

Forfatter: Alv Helland

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk lesebok for ungdomsskolen. Diktning og litteraturhistorie

Forfatter: Johan Bjørge

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Eksempelsamling med stykker til øvelse i analyse og retskrivning for Middelskolen

Forfatter: Andreas Lund

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hi Fi Year book 1971

Forfatter: Colin Sproxton

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Glossar til K. Brekke: Ny engelsk læsebok

Forfatter: Henr. Lødrup

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk lesebok for framhaldsskolen. annet bind, samfunn og kultur

Forfatter: Johan Bjørge

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gymnastikktabeller for folkeskolen

Forfatter: Hans Askeland

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Aktiv språkopplæring. Språkmetodikk for den fyrste opplæring i engelsk

Forfatter: Hagbard Line

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tyske stiløvelser for middelskolen

Forfatter: Otto Kristiansen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Soga um uppseding og skule

Forfatter: Søren Nordeide

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Salmer og profetier. Et utvalg for lærerskolen

Forfatter: Otto Coucheron

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie for folke- og middelskolen

Forfatter: Otto Jensen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tyske stiler for gymnaset

Forfatter: E Trøan

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie

Forfatter: Tønder Nissen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Menneskets legeme II

Forfatter: Falch Knudsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemstedet og Fædrelandet. Geografiundervisningen

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

500 emner til rettskrivning og stil. med rettledninger og regler

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Vår litterære arv. Antologi for gymnaset

Forfatter: Ingvar Hauge

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Italian Self Taught

Forfatter: Richard Rosenthal

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebog i italiensk. Udarbejdet til selvstudium og undervisning

Forfatter: Kristoffer Nyrop

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsches Lesebuch

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsche Schulgrammatik

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fasitliste til Haagaas: Oppgavene i matematikk til språklig artium. Nr. 7

Forfatter: Th Haagaas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tysk vokabular. Repetisjonsliste over stilgloser til middelskoleeksamen

Forfatter: Karl Bjørset

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Deutsche Jugendliteratur I

Forfatter: Fredrik Bie

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hjemstedslære. En veiledning paa begyndertrinnet

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Die Meister. Ein Lesebuch für Gymnasien

Forfatter: Josef G Lappe

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Erläuterungen und Biographischer Nachtrag, Zum Lesebuche Die Meister

Forfatter: Josef G Lappe

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Glossar zum deutschen lesebuch

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen. Tilleggshefte (for siste skoleår)

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Opgaver i kontorarbeide

Forfatter: Ant. Johannesen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Undervisning og opdragelse II. Spesiell undervisningslære morsmål

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Blandede opgaver i tal- og bokstavregning for lærerskolen

Forfatter: Hans Jenssen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Algebraisk kursus for gymnaset 1

Forfatter: A. Eliassen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for den høgre skolen II Kirkens historie

Forfatter: Karl Marthinussen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Plangeometri. Språklinjenes særpensum

Forfatter: Magnus Alfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk for gymnasiet. Literatur i utvalg

Forfatter: B Gundersen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den store regneboken for handel, håndverk og industri 1 – 2

Forfatter: Jan Kobbernagel

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kjemi for sykepleiersker

Forfatter: Jacob Molland

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elementær elektroteknikk. Lærebok for tekniske elementærskoler –

Forfatter: W. M. Grundt

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgaver i kostnads- og inntektsanalyse

Forfatter: Knut Boye

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Things you talk about

Forfatter: Gunnar Haarberg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lesebok for norsk ungdom. Band II

Forfatter: Svarstad Høeg

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Europa utenfor Norge. For femte skoleår

Forfatter: Erling Bakke

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Innføring i nettverk

Forfatter: Frode Sørensen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Classroom in a book. Adobe indesign CS3. Norsk utgave, engelsk programvareversjon

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Windows XP for dummies. Norsk utgave

Forfatter: Andy Rathbone

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Stemmer. Norsk som andrespråk. Studiebok med arbeidsoppgaver

Forfatter: Anne Golden

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Internett for alle

Forfatter: Frode Sørensen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Mediekunnskap 1. bokmål

Forfatter: Carste B Ruud

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Reknebok åt ungdomsskulen (ungdomsskolen)

Forfatter: Martin Sivertsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk for folkeskolen

Forfatter: K Brekke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Let us begin english! Exercises I

Forfatter: Osc. Krogh

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i handelsregning med opgavesamling

Forfatter: Trygve Hauge

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Byutgave, første del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk i storskolen. Håndbok for lærere

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Småstykker til diktat og gjenfortelling

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Haandbok i elementær fyrings- og varmeteknik

Forfatter:  

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Regnebok. Utgave B (for landsfolkeskolen). Hefte 1. for 1.,2. og 3. skoleår

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Mekanikk

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Algebraisk kursus for gymnaset II

Forfatter: A. Eliassen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Projeksjonstegning for realgymnaset. Med oppgavesamling

Forfatter: Odd Aalen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Trigonometri for det nye gymnas

Forfatter: Magnus Alfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Elektrisitet

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. Bølger lyd lys

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Analytisk plangeometri for det nye gymnas

Forfatter: Magnus Alfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgavene i matematikk til Middel-realskole-eksamen

Forfatter: Th Haagaas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Formler i matematikk til realskolen

Forfatter: B Røste

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fysikkoppgaver for realgymnaset

Forfatter: Aug. Holt

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elevøvelser i kjemi for den høgre skolen

Forfatter: Sverre Bruun

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kristendommens saga. Tids- og livsbilder

Forfatter: Arne Fjellbu

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Samfunnsregning. del II

Forfatter: Ths Skjulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bokføring for begynnere

Forfatter: Karl Handal

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Praktisk regning. 8 brev

Forfatter: K. M. Nordanger

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk ordliste

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk til skolebruk

Forfatter: Olav Næs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Videre fram I. Nordahl Rolfsens lesebok

Forfatter: Sverre S Amundsen

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for ungdomsskolen – 7. skoleår – Bokmål

Forfatter: A. Berggreen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk billedstil for ungdomsskolen

Forfatter: Åge Melå

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Du og de andre. Personlære for ungdomsskolen 1

Forfatter: Cato Hambro

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge for lærarskulane II. Den nyare tida

Forfatter: Håkon Wergeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kyrkjesoge for lærarskulane I. Gamletida og mellomalderen

Forfatter: Håkon Wergeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nadias påske. Kristendomskunnskap i grunnskolen

Forfatter: Tor Edvin Dahl

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

No reknar vi. Reknebok for folkeskulen. Nynorsk hefte V. 5. skuleåret

Forfatter: Aam. Johannesen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Grammatikk for folkeskolen B utgave

Forfatter: Hans Bergersen

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Katekismen etter Dr. Martin Luther. Norsk skoleutgave

Forfatter: Eivind Berggrav

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for ungdomsskolen – 8. skoleår – bokmål

Forfatter: A Berggren

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 4 of 7

1  2  3 4  5  6  7