På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

A B C og LESEBOK

Forfatter: J. Jespersen

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hellas i oldtiden. Emnehefte

Forfatter: Knut Ingar Hansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Matematisk verktøykasse for innføringskurs i klassisk reguleringsteknikk. AID-serien

Forfatter: Knut Brautaset

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk litteratur i utvalg for gymnasiet. Engelsklinjen II. Anmerkninger

Forfatter: Carl Knap

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den nyeste tids historie. Lærebok i historie III

Forfatter: Arne Bergsgård

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Signatur 3. Studiebok. Norsk for 10-timerskurset – allmennfaglig påbygging. Bokmål

Forfatter: Øyvind Andresen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Seksbindsutgaven, femte bind, Dikt og dåd

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Seksbindsutgaven. sjette bind Bøkene taler

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografiske opgaver for folkeskolen. Fremmede verdensdeler almindelig geografi. ved Nils Wiborg

Forfatter: Wiborg Holmsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Opgaver i bokholderi til bruk ved handelsskoler

Forfatter: Julius Fritzner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemstedslære II Fædrelandet. En veiledning paa begyndertrinnet

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Fjerde bind Arbeid og eventyr. Seksbindsutgaven

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for middelskolen

Forfatter: Einar Haffner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Botanikk 1. Med arbeidsoppgaver. For ungdomsskolen 7. skoleår

Forfatter: Gunnar Berg

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk bind III ved Edvard Stang og Johs. Krogsrud

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Friluftsliv. Idrettsfag for den videregående skole

Forfatter: Sigmund Haugsjå

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tegning og dokumentasjon. Vg 1 Teknikk og Industriell produksjon. Oppgaver og øvinger. Tip-serien

Forfatter: Håvard Bergland

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tegning og tegningslesing for mekaniske fag. Grunnkurs

Forfatter: Håvard Bergland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ny i Norge. Tekstbok

Forfatter: Gerd Manne

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie for den høyere skolen

Forfatter: Henrik Seip

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hokus-Pokus og vennene våre. B-boka

Forfatter: Kari Wessel

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Form-skrift 2

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Matematikk for den høgre skolen II. For realgymnaset første del. fjerde utgave

Forfatter: Anders Sægaard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker. Første bok. I byen og på landet. For første halvdel av annet skoleår

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tall- og bokstavregning. Regning med logaritmer for sjømannsskoler. Oppgavesamling

Forfatter: Almar Næss

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker niende bok Framover. For første halvdel av sjette skoleår

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Min lille a b c. tegnet av Øystein Jørgensen

Forfatter: Haldis Eik

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebok. Tiende bok, Hverdagens saga. for annen halvdel av sjette skoleår

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Datalærebok for kontoret

Forfatter: Pål Mitsem

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Dobbelt bokføring. Lære- og hjelpebok

Forfatter: Trygve Hauge

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker 5. Hav og hei. for første halvdel av fjerde skoleår

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norges historie med billeder, mindre utgave

Forfatter: O.I.K. Lødøen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for den høgre skolen 1.

Forfatter: Karl Marthinussen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Verdenshistorie i fortellinger. Ny utgave

Forfatter: O. Jensen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. seksbindsutgaven, tredje bind. Rundt Norge

Forfatter: Sverre Amundsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Yrkesøkonomi

Forfatter: H. Stub

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Basic English for Norwegian Students

Forfatter: I. Løberg

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristen moral og kristen tro

Forfatter: Nils Brun

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Ny utgave med rettskrivning av 1917. Byutgave femte del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok i morsmaalet. Paa grundlag av «Læsebog i modersmaalet». Tredje bind

Forfatter: B Pauss

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Design og reklame. VK 2

Forfatter: Einar Egeland

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kunst- og kulturhistorie

Forfatter: Kirsten R Håberg

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Beskrivende geometri

Forfatter: Fritjof Sandnes

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Formgiving i materialer

Forfatter: Agnete Riis

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Projeksjonstegning

Forfatter: Ib Omland

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Formgiving. Tegning Form Farge

Forfatter: Ingunn B Moen

Pris: 220
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tegning VKI, Tegning, form, farge

Forfatter: Geirid Lundgard

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Det skapende menneske. Tegning, form, farge 2

Forfatter: John Elvestad

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Farge. Veiledning for lærer og elev. Tegning, form og farge VK1

Forfatter: Calina Yttredal

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Det skapende menneske. Tegning, form, farge 1

Forfatter: Jack Evrin

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Folket vårt gjennom tidene

Forfatter: Bernhard Stokke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den fyrste bok aat barnet

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for folkeskolen. Riksmålsutgave A. Annen del

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Reknebok for Framhaldsskulen. Større utgave. Nynorsk

Forfatter: Angen Ingvaldstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nå lærer vi grammatikk

Forfatter: Kåre Nesset

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regnebok for Framhaldsskolen. Bokmål

Forfatter: R. J. Angen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Samfunnskunnskap for gymnaset

Forfatter: Johs. Andenæs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk bind II

Forfatter: H. Nerdrum

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Øving gjør mester. Lærebok med øvinger i skriftlig norsk. del 2 for 4-7.kl.

Forfatter: A. E. Knappen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Historie. Fedrelandet og verden for barn

Forfatter: Aksel Skretting

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Håndbok for spesialistutdanningen i allmennmedisin

Forfatter: Linn Getz

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Frå Atens stordomstid til den industrielle revolusjon. Epokelesnad for gymnaset

Forfatter: Alv Helland

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk lesebok for ungdomsskolen. Diktning og litteraturhistorie

Forfatter: Johan Bjørge

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Eksempelsamling med stykker til øvelse i analyse og retskrivning for Middelskolen

Forfatter: Andreas Lund

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hi Fi Year book 1971

Forfatter: Colin Sproxton

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Glossar til K. Brekke: Ny engelsk læsebok

Forfatter: Henr. Lødrup

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk lesebok for framhaldsskolen. annet bind, samfunn og kultur

Forfatter: Johan Bjørge

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gymnastikktabeller for folkeskolen

Forfatter: Hans Askeland

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Aktiv språkopplæring. Språkmetodikk for den fyrste opplæring i engelsk

Forfatter: Hagbard Line

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tyske stiløvelser for middelskolen

Forfatter: Otto Kristiansen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Soga um uppseding og skule

Forfatter: Søren Nordeide

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Salmer og profetier. Et utvalg for lærerskolen

Forfatter: Otto Coucheron

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie for folke- og middelskolen

Forfatter: Otto Jensen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tyske stiler for gymnaset

Forfatter: E Trøan

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie

Forfatter: Tønder Nissen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Menneskets legeme II

Forfatter: Falch Knudsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemstedet og Fædrelandet. Geografiundervisningen

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

500 emner til rettskrivning og stil. med rettledninger og regler

Forfatter: Jonas Vellesen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Vår litterære arv. Antologi for gymnaset

Forfatter: Ingvar Hauge

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Italian Self Taught

Forfatter: Richard Rosenthal

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebog i italiensk. Udarbejdet til selvstudium og undervisning

Forfatter: Kristoffer Nyrop

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsches Lesebuch

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsche Schulgrammatik

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fasitliste til Haagaas: Oppgavene i matematikk til språklig artium. Nr. 7

Forfatter: Th Haagaas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tysk vokabular. Repetisjonsliste over stilgloser til middelskoleeksamen

Forfatter: Karl Bjørset

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Deutsche Jugendliteratur I

Forfatter: Fredrik Bie

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hjemstedslære. En veiledning paa begyndertrinnet

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Die Meister. Ein Lesebuch für Gymnasien

Forfatter: Josef G Lappe

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Erläuterungen und Biographischer Nachtrag, Zum Lesebuche Die Meister

Forfatter: Josef G Lappe

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Glossar zum deutschen lesebuch

Forfatter: A Midsem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen. Tilleggshefte (for siste skoleår)

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Opgaver i kontorarbeide

Forfatter: Ant. Johannesen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Undervisning og opdragelse II. Spesiell undervisningslære morsmål

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Blandede opgaver i tal- og bokstavregning for lærerskolen

Forfatter: Hans Jenssen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Algebraisk kursus for gymnaset 1

Forfatter: A. Eliassen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristendomskunnskap for den høgre skolen II Kirkens historie

Forfatter: Karl Marthinussen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Plangeometri. Språklinjenes særpensum

Forfatter: Magnus Alfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk for gymnasiet. Literatur i utvalg

Forfatter: B Gundersen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 3 of 7

1  2 3  4  5  6  7