På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Modern English Practice. Key to the Exercises

Forfatter: D. Waldo Clarke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens Lesebok. Seksbindsutgaven. Bøkene taler. Sjette bind

Forfatter: Sverre S. Amundsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Verdenshistorie. Lærebok for realskolen og gymnasiet

Forfatter: Eiliv Skard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemme og ute. Lesebok V

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Franske lesestykker for gymnasiet. Under medvirkning av Gunnar Høst

Forfatter: A. Trampe Bødtker

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kristenlære for born. Med salmar knytt til Luthers litle katekisme.

Forfatter: Aksel Skretting

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk for gymnaset. Antologi I

Forfatter: Maria Anette Wilkens

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Samfunnsregning for realskolen og andre ungdomsskoler. del 1

Forfatter: Ths Skjulstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Naturkunnskap for folkeskulen. Med bilete i svart- og fargeprent. sette utgåva

Forfatter: A. Holmsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysisk geografi. Kartprojeksjoner

Forfatter: Werner Werenskiold

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fysikk. Varmelærens første og annen hovedsetning

Forfatter: Sture Koch

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Zoologi

Forfatter: Haakon Olsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Samfunnsregning (Til bruk i realskolene)

Forfatter: O. H. Jensenius

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Min første lesebok. Bilder av Reidar Aulie. Ny utgave

Forfatter: Marie Gundersen

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Det gamle testamente. Israels historie og gudsåpenbaring. For lærerskolen

Forfatter: Hermann Norendal

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Matematiske og fysiske tabeller for gymnaset

Forfatter: Kjell Graff

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Verden utenfor Europa. Verden og vi. Cappelens geografibøker for folkeskolen. sjette skoleår

Forfatter: Erling Bakke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den gamle paraplyen og andre fortellinger. C-boka.

Forfatter: Kari Wessel

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Geografi for folkeskolen. 34. opplag ved Bernhard Stokke. Med bilder og fargetrykte karter

Forfatter: C. W. Ludv. Hornby

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Alle tiders norsk. De språklige emnene 1.-3. årstrinn. Studieretning for allmenne fag

Forfatter: Tove Berg

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk i framhaldsskolen. Arbeidsoppgaver

Forfatter: Leiv Slinde

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Trening Helse Trivsel. Kroppsøving for den videregående skolen

Forfatter: Elbjørg Andersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriv rett. sj-lyden

Forfatter: Odd Haugstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriv rett. o og å – lyden

Forfatter: Odd Haugstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriv rett. kj-lyden

Forfatter: Odd Haugstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriv rett. j-lyden

Forfatter: Odd Haugstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Noregs soge fortald for skule og heim. Femte utgåva

Forfatter: Jens Hæreid

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i norsk. Bokmål. Etter arbeidsskoleprinsipper. hefte 2, 4. og 5. klasse

Forfatter: Gerh. Haalnd

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

A B C Første boka mi. Med tegninger av Erik og Dagfin Werenskiold. Bokmål. Omarbeidd utgave

Forfatter: Karen Grude Koht

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk for realgymnaset. II

Forfatter: D. Isaachsen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i matematisk analyse. Første del. Funksjoner av en fri variabel

Forfatter: R. Tambs Lyche

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kom skal vi lese 4 A (nynorsk)

Forfatter: Ottar Lundstøl

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Grunnleggende sykepleie 1 – 3. 2. utgave 2011

Forfatter: Nina J. Kristoffersen

Pris: 300
Format: Heftet
Emne: Skolebok

A B C. Bokmål

Forfatter: Anne-Lise Gjerdrum

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Liv og lære. Kristenlære med øvinger

Forfatter: Sigmund Feyling

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norskboka 2. Nynorsk

Forfatter: Reidun Havnelid

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Innsikt og utsyn. Norsk sakprosa II. Kunst, kultur, vitenskap

Forfatter: Johan Bjørge

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Innsikt og utsyn. Norsk sakprosa I. Individ, arbeid, samfunn

Forfatter: Johan Bjørge

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Naturhistorie for byfolkeskolen. Med 162 illustrasjoner. Fugler og planter i farger

Forfatter: Holmsen Strøm

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bokmål 1. Fullstendig liste, alle former oppført

Forfatter: Bjarne Berulfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elektroteknikk for installasjonsmontører, elektrisitetsverksmontører og linjemontører

Forfatter: Finn Wilhelmsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Grunnlag i elektroteknikk for elektrikeryrket

Forfatter: Finn Wilhelmsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk grammatikk

Forfatter: Georg Klem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Religionshistorie for gymnaset

Forfatter: Håkon Strøm

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker. sjette bok. Det var ein gong. for andre halvdelen av fjerde skuleåret

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bokføring for realskolen, ved Lars Wethe

Forfatter: Johan Sandene

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for den høgre skolen 1. (sp)

Forfatter: Ellefsen Schibsted Sømme

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler. bind I

Forfatter: Edvard Stang

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i Tysk for begyndere. ottende oplag, 81de tusen

Forfatter: D. F. Knudsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler. bind III

Forfatter: Edvard Stang

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kom skal vi lese 5 B

Forfatter: Ottar Lundstøl

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Gyldendals lesebøker 8. Åttande skuleåret

Forfatter: Sigmund Moren

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Av literaturen før 1814. Læseverk for ungdomsskolen I. Med et tillæg

Forfatter: Marius Hægstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Frå arbeidsliv og bokheim. Lesebok for framhaldsskolen og ungdomsskolen

Forfatter: Håkon Thomassen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geometri (Utmælingslære) med landmæling og eit tillegg um kubikkrotutdraging

Forfatter: P. V. Br. Deinboll

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Teikning i småskulen. Ei hjelpebok for skulen og heimen

Forfatter: Wilh. Kvalheim

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok for norsk ungdom

Forfatter: /Høeg Svarstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Dyrelivet. Zoologi for de to første klasser i realskolen og gymnaset

Forfatter: Per Hafslund

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk ordliste for dei høgre skulane

Forfatter: Olav Næs

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordriket. Lesebok 1 A. bokmål

Forfatter: Christian Bjerke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Mål og meining. Nynorsk sidemål. Arbeidsgrammatikk og studiebok. 2. utgåve. Oppdatert og utvida

Forfatter: Fredrik Rostrup

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfatter: Olav Dalland

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norrøn grammatikk

Forfatter: Ragnvald Iversen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i engelsk for folkeskolen. Første del

Forfatter: K. Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste. Nynorsk

Forfatter: Gerh. Haaland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norges historie fortalt for skole og heim

Forfatter: Jens Hæreid

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Arbeidsbok i Naturhistorie med elevøvelser

Forfatter: Gunnar A. Berg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kortfattet lærebok i Plangeometri. Utarbeidet med særlig hensyn til middelskolens behov

Forfatter: J. A. Bonnevie

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Min første lesebok. Illustrasjoner av norske kunstnere. Farvetrykte billeder

Forfatter: Marie Gundersen

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A B C og LESEBOK

Forfatter: J. Jespersen

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hellas i oldtiden. Emnehefte

Forfatter: Knut Ingar Hansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Matematisk verktøykasse for innføringskurs i klassisk reguleringsteknikk. AID-serien

Forfatter: Knut Brautaset

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk litteratur i utvalg for gymnasiet. Engelsklinjen II. Anmerkninger

Forfatter: Carl Knap

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Den nyeste tids historie. Lærebok i historie III

Forfatter: Arne Bergsgård

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Signatur 3. Studiebok. Norsk for 10-timerskurset – allmennfaglig påbygging. Bokmål

Forfatter: Øyvind Andresen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Seksbindsutgaven, femte bind, Dikt og dåd

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Seksbindsutgaven. sjette bind Bøkene taler

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografiske opgaver for folkeskolen. Fremmede verdensdeler almindelig geografi. ved Nils Wiborg

Forfatter: Wiborg Holmsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Opgaver i bokholderi til bruk ved handelsskoler

Forfatter: Julius Fritzner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hjemstedslære II Fædrelandet. En veiledning paa begyndertrinnet

Forfatter: Imm. Flood

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Fjerde bind Arbeid og eventyr. Seksbindsutgaven

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Geografi for middelskolen

Forfatter: Einar Haffner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Botanikk 1. Med arbeidsoppgaver. For ungdomsskolen 7. skoleår

Forfatter: Gunnar Berg

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk bind III ved Edvard Stang og Johs. Krogsrud

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Friluftsliv. Idrettsfag for den videregående skole

Forfatter: Sigmund Haugsjå

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tegning og dokumentasjon. Vg 1 Teknikk og Industriell produksjon. Oppgaver og øvinger. Tip-serien

Forfatter: Håvard Bergland

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tegning og tegningslesing for mekaniske fag. Grunnkurs

Forfatter: Håvard Bergland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Ny i Norge. Tekstbok

Forfatter: Gerd Manne

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kirkehistorie for den høyere skolen

Forfatter: Henrik Seip

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Hokus-Pokus og vennene våre. B-boka

Forfatter: Kari Wessel

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Form-skrift 2

Forfatter: Alvhild Bjerkenes

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Matematikk for den høgre skolen II. For realgymnaset første del. fjerde utgave

Forfatter: Anders Sægaard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker. Første bok. I byen og på landet. For første halvdel av annet skoleår

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tall- og bokstavregning. Regning med logaritmer for sjømannsskoler. Oppgavesamling

Forfatter: Almar Næss

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker niende bok Framover. For første halvdel av sjette skoleår

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Min lille a b c. tegnet av Øystein Jørgensen

Forfatter: Haldis Eik

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Skolebok

 
Side 2 of 7

1 2  3  4  5  6  7