På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Regnebok for folkeskolen, hefte I (hele tall). 2 fasit-hefter vedlagt, veldig slitte

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen. Hefte 1 (for 1ste og 2net skoleår)

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriftlig norsk. En hjelpebok for elevene i folkeskolen. Hefte 1 (for 2net og 3dje skoleår)

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bibelsoga med noko av kyrkjesoga. Med 2 kart. På landsmål ved Per Riste

Forfatter: Volrath Vogt

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk og eksempelsamling. Til bruk i folkeskolen. Ny utgave ved Bergliot Platou

Forfatter: I. M. Platou

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kristus og Guds rike. Lærebok i kristendomskunnskap for den høgre skolen. 1. klasse

Forfatter: Henrik Ellestad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i zoologi for middelskolen. Med tallrike billeder i teksten. ellevte oplag

Forfatter: H. L. Sørensen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A-B-C bøkene. Lærerutgaven

Forfatter: Kari Wessel

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebøker. B. 4. Verden er stor. For annen halvdel av tredje skoleår .

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste til skolebruk

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Cappelens regneverk. Matematikk for 5. skoleår. Bokmål

Forfatter: Torgeir Bue

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Cappelens regneverk. Matematikk for 3. skoleår. Bokmål

Forfatter: Torgeir Bue

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Øving gjør mester. Lærebok med øvinger i skriftlig norsk Del 1. for 2.-3. klasse. B-utgave

Forfatter: A. E. Knappen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk Grammatik til Skolebruk. Sjette udgave af Tysk Formlære og Tysk Syntax

Forfatter: Jacob Løkke

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk på egenhånd. Tekst. Nøkkel. Kommentar

Forfatter: Christen Christensen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Trebindsutgaven, annet bind ved Sverre S. Amundsen

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok for folkeskolen. Med tegninger av norske kunstnere. ny utg. tredje del (riksmaalsutgave)

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen

Forfatter: Else Cordtsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elektronikk for alle. del 1. Studiebok for voksne

Forfatter: Berndt Andersson

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i bokføring

Forfatter: Mads Bøhn

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Oppgaver i bokføring. til bruk ved Otto Treiders handelsskole, Oslo

Forfatter: Josef Treider

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk litteratur i utvalg for gymnasiet. Real- og latinlinjen II. 5.-6. opplag ved Reidar Rindal

Forfatter: Knap Carl

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Opgaver i aritmetik og algebra for gymnasiet. Tredje oplag

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tyske stiløvinger for realskolen. Tolvte utgave ved Ernst W. Selmer

Forfatter: Otto Kristiansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Småskolans läsebok. Ettans bok. Illustrert av Kerstin Romare

Forfatter: Birger  Beckman

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Veileder i matematikk til middelskoleeksamen. Formler og viktige setninger, råd og advarsler

Forfatter: Olaf M. Thalberg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i norsk. Øvelser og opgaver. Ny rettskrivning. 6. opplag

Forfatter: Muldal og Alnæs

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Handelslære og handelsrett

Forfatter: Sverre Nilsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nå gjelder det – Grammatikk-konkurranse for folkeskolen. Oppgavehefte. 4. opplag

Forfatter: Aksel Skjemstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Veksel- og handelslære

Forfatter: Finn Kaurel

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk for folkeskolen

Forfatter: Aasmund J. Eide

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i kjemi for realskole og gymnas. Fjerde opplag

Forfatter: Tormod A. Førland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i kjemi for gymnaset

Forfatter: Louis Løvold

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kjemi og fysikk for lærlingeskolene (De tekniske aftenskoler) 4. opplag

Forfatter: C. P. Caspari

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. 4. opplag

Forfatter: Anne Høigård

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk Læsebok for Middelskolen. Fjerde del. Fjerde utg.

Forfatter: A. E. Erichsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe

Forfatter: Heinz Griesbach

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Barnas Tone-ABC for skole og heim. 1.-3. skoleår. Av… Tegninger av Margrethe Lerche Holst.

Forfatter: T. J.  Storækre

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tysk skoleordbok. Tysk-norsk/norsk-tysk

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lingua. Nynorskordliste med skrivereglar. 6. utgåve

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bibelhistorie for folkeskolen. Ny utgave ved Lauritz Holsvik. Med illustrasjoner og kart. 15. opplag

Forfatter: Volrath Vogt

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler bind I

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Industrimekanikeren. Teknologi

Forfatter: Manfred Bracht

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Naturkunnskap for folkeskolen. Med illustrasjoner i sort og farver. 16. oplag

Forfatter: Holmsen Strøm

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stutt lærebok i det norske landsmålet (rettskrivingslære og grammatikk) Serlig for bygymnasi

Forfatter: Leiv Heggstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk lesebok. Bind I. Revidert utgave ved Jan Jørgen Alnæs. 6. utg.

Forfatter: Ivar Alnæs

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Indledning til den franske revolution. Tredje utgave. Historisk læsning for gymnasiet nr. 6

Forfatter: Otto Anderssen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lære- og Læsebog i Norges og Nordens Historie. 2det oplag

Forfatter: J. Raabe

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kirken gjennom tidene. Kirkehistorie for folkeskolen

Forfatter: Rolv R. Skre

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk læsebog, udgiven af —. Tredje del, tredje udgave

Forfatter: A. E. Eriksen

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Utvalde lesestykke i bygdemaal og landsmaal. Lesebok fyr høgre skular

Forfatter: Arne Garborg

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i engelsk for begynnere. Femtende norske oplag

Forfatter: K. Brekke

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Internett for oss voksne. Og andre nybegynnere. Ny, revidert utgave

Forfatter: Michael Price

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk læsebog, udgiven af –. Anden del. Tredje udgave

Forfatter: A. E. Eriksen

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordens historie for gymnaset. Med illustrasjoner

Forfatter: Magnus Jensen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Heime og ute. Lesebok 2 B. Revidert av Sverre Sletvold

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kokosnøtter. Norsk i barneskolen. Bokmål

Forfatter: Elsa Aga

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk. 18. utgåve, nynorsk

Forfatter: Didrik Seip

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Botanikk. Gyldendals Naturhistoriske serie for realskolen og gymnasiet

Forfatter: Georg Hygen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Heime og ute. Lesebok III (3B)

Forfatter: Mathilde Munch

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Vår sol. Fagbiblioteket Fri lesning nr 4

Forfatter: Sigurd Einbu

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Fredssaken. Dens historie i hovedtrekk. Fagbiblioteket Fri lesning nr 39

Forfatter: Sverre S. Amundsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Hans Egede. Grønlands apostel. Med bilder, kart og arbeidsoppgaver. Fagbiblioteket Fri lesning Nr. 70.

Forfatter: Hans Bredeli

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Praktisk barnevernarbeid. 5. utgave

Forfatter: Vigdis Bunkholdt

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet

Forfatter: Elisabeth Backe Hansen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Immunologi og immunologiske teknikker

Forfatter: Tor Lea

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Medisinsk mikrobiologi. 3. utgave

Forfatter: Miklos Degre

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Statistikk for kjemikere

Forfatter: Morten Helbæk

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriveboka. Revidert utgave. Snøkvit. Klasse V

Forfatter: Anna Aas Bakke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Portal. Verden etter 1850

Forfatter: Olav Abrahamsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Portal. Påbygging. Verdenshistorie og norgeshistorie vg3. Bokmål

Forfatter: Ellen Arnesen

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Atens storhetstid. Historisk epokelesning for gymnasiet

Forfatter: Eiliv Skard

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Byer og bykultur i middelalderen. Historisk epokelesning for gymnasiet

Forfatter: Magnus Jensen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Den romerske keisertid. Historisk epokelesning for gymnasiet

Forfatter: Eiliv Skard

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bonnevies lærebok i Aritmetik og Algebra. med eksempelsamling 1. middelskolen

Forfatter: J. A. Bonnevie

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Med a og b til Alababa. Nynorsk 1

Forfatter: Sigrun Vormeland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Høymiddelalderen. Historisk epokelesning for gymnaset

Forfatter: Einar Molland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Den industrielle revolusjon. Historisk epokelesning for gymnasiet

Forfatter: Kristian Moen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriftlig norsk 1. skoleåret

Forfatter: Ingrid Bergersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i grammatikk, analyse, tegnsetting og rettskrivning

Forfatter: Sven Svensen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Plante- og dyreliv. Biologi for ungdomsskolen. Bind 1

Forfatter: Heinz/ Aasekjær

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebog i modersmaalet. Tredje skoletrin. 3dje afdeling. 3dje oplag

Forfatter: B. Pauss

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nynorsk språkbruk og stilskriving -ei innføring

Forfatter: Hans H. Skei

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Engelske gjenfortellinger for realskolen og gymnaset

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Språket vårt før og nå 2. Norrønt og nyislandsk

Forfatter: Arild Leitre

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Engelsk lydlære. Utarbeidet til bruk for de studerende

Forfatter: A. Trampe Bødtker

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 1 of 7

1  2  3  4  5  6  7