På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Skolebok

Historie for ungdomsskolen. 9. skoleåret. Bokmålsutgave

Forfatter: Jon Hilmo

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysikk for ungdomsskolen. 7. – 8. skoleår. Bokmål

Forfatter: Andres Bjørnhaug

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lære- og håndbok i bokføring. Utgave 1936

Forfatter: Erling Dahl

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Oppgavesamling i matematikk for ungdomsskolen. 8. og 9. skoleår. plan 3

Forfatter: Helfred Christoffersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Matematikk for ungdomsskolen. 8. og 9. skoleår, plan 3

Forfatter: Helfred Christoffersen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Økonomisk geografi for økonomisk gymnas. Tredje utgave

Forfatter: Bjørn Hafslund

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Reknebok for folkeskulen. III heftet. Landsmaalutgaave

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Oldnorsk læsebok for begyndere II Real- og latin-gymnasiet. Ottende utgave

Forfatter: M. Nygaard

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesestykker i riksmål med tillatte norske former

Forfatter: Anders Krogvig

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Dyreboka. Zoologi for folkeskolen

Forfatter: Asbjørn Bjerk

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk for voksne. Å lese med glede – Sakprosa

Forfatter: Arild Leitre

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Heime og ute blant andre 2. Heimkunnskap for 5. skoleår. Tegninger av Bjørn Marthinsen

Forfatter: Inger Arvesen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk digtning efter 1814. Et udvalg til brug i den høiere skole, seminariet og ungdomsskolen

Forfatter: Marius Hægstad

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Haandbog i fysik for lærere ved barne- og ungdomsskoler. 1. Mekanikk

Forfatter: O. J. Hoversholm

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysikk. ….og Severin Eskeland. 2nen utgave

Forfatter: Olaf Jansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kompendium i grammatisk analyse. Sjuende utgave

Forfatter: Finn Erik Vinje

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norrøn grammatikk

Forfatter: Erling Georg Larsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Almanakken og tidsregningen. Læse- og lærebok til selvstudium

Forfatter: Samuel Alsaker Nøstdahl

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Biologi for naturfaglinjen. 2. utgave

Forfatter: SverreT.  Bruun

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lett fransk. Ved …. og Asbjørn Bergaas

Forfatter: Gunnar Høst

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Århundrets lesebok. Tekster fra Nordahl Rolfsens lesebøker. Forord av Brikt Jensen

Forfatter:  

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Fysisk geografi. I. Geofysikk, meteorologi, oceanografi.

Forfatter: Werner Werenskiold

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

ABC boka mi

Forfatter: Kari Grossmann

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Græsk – Dansk Ordbog til skolebrug

Forfatter: C. F. Ingerslev

Pris: 150
Format:
Emne: Skolebok

Plan trigonometri for gymnasier og tekniske skoler. Ved Aam. Johannesen. Trettende utgave

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk litteraturhistorie til skolebruk. Omarbeidd utgave ved Asbjørn Villum

Forfatter: Didrik Grønvold

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Eventyr fra 17 land

Forfatter: Anne Hvenekilde

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stipend og legater til utdanningsformål

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Det norske folks historie. Fortalt for folke- og ungdomsskolen. (del 1, 2 og 3 i ett bind) Sjette oplag

Forfatter: O. I. K. Lødøen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Thorbjørn Egners lesebøker. Sjuende bok. Gode naboer. For første halvdel av femte skoleår.

Forfatter: Thorbjørn Egner

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bibelhistorie for folkeskolen. Tiende utgave

Forfatter: Vilh. Poulsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A B C. Illustrert av Carl von Hanno. Ny revidert utgave

Forfatter: Marianne Rumohr

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lesebok. Fyrste skuleåret. Femte opplaget

Forfatter: Hans Bergersen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Atlas for grunnskolen. Barnetrinnet

Forfatter: Lyngaas - Refsdal

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Andre bandet, ved Nils Bjørgås. Nynorsk utgåve

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

ABC-en

Forfatter: Odd Haugstad

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i fysik for Middelskolen. Med 145 i teksten trykte billeder. Tiende oplag

Forfatter: Sophus Henrichsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Bonnevies lærebok i Aritmetik og Algebra. med eksempelsamling I. Middelskolen

Forfatter: J. A. Bonnevie

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Metodebok for mediefag. 4. utgave

Forfatter: Helge Østbye

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen, hefte I (hele tall). 2 fasit-hefter vedlagt, veldig slitte

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Regnebok for folkeskolen. Hefte 1 (for 1ste og 2net skoleår)

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Skriftlig norsk. En hjelpebok for elevene i folkeskolen. Hefte 1 (for 2net og 3dje skoleår)

Forfatter: Olav Schulstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bibelsoga med noko av kyrkjesoga. Med 2 kart. På landsmål ved Per Riste

Forfatter: Volrath Vogt

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk og eksempelsamling. Til bruk i folkeskolen. Ny utgave ved Bergliot Platou

Forfatter: I. M. Platou

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Kristus og Guds rike. Lærebok i kristendomskunnskap for den høgre skolen. 1. klasse

Forfatter: Henrik Ellestad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Lærebok i zoologi for middelskolen. Med tallrike billeder i teksten. ellevte oplag

Forfatter: H. L. Sørensen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

A-B-C bøkene. Lærerutgaven

Forfatter: Kari Wessel

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk ordliste til skolebruk

Forfatter: Magnus Eriksen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Cappelens regneverk. Matematikk for 5. skoleår. Bokmål

Forfatter: Torgeir Bue

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Cappelens regneverk. Matematikk for 3. skoleår. Bokmål

Forfatter: Torgeir Bue

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Øving gjør mester. Lærebok med øvinger i skriftlig norsk Del 1. for 2.-3. klasse. B-utgave

Forfatter: A. E. Knappen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk Grammatik til Skolebruk. Sjette udgave af Tysk Formlære og Tysk Syntax

Forfatter: Jacob Løkke

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tysk på egenhånd. Tekst. Nøkkel. Kommentar

Forfatter: Christen Christensen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nordahl Rolfsens lesebok. Trebindsutgaven, annet bind ved Sverre S. Amundsen

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Læsebok for folkeskolen. Med tegninger av norske kunstnere. ny utg. tredje del (riksmaalsutgave)

Forfatter: Nordahl Rolfsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Ordliste for folkeskolen

Forfatter: Else Cordtsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Elektronikk for alle. del 1. Studiebok for voksne

Forfatter: Berndt Andersson

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i bokføring

Forfatter: Mads Bøhn

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Oppgaver i bokføring. til bruk ved Otto Treiders handelsskole, Oslo

Forfatter: Josef Treider

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Engelsk litteratur i utvalg for gymnasiet. Real- og latinlinjen II. 5.-6. opplag ved Reidar Rindal

Forfatter: Knap Carl

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Opgaver i aritmetik og algebra for gymnasiet. Tredje oplag

Forfatter: Ole Johannesen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Tyske stiløvinger for realskolen. Tolvte utgave ved Ernst W. Selmer

Forfatter: Otto Kristiansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Småskolans läsebok. Ettans bok. Illustrert av Kerstin Romare

Forfatter: Birger  Beckman

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Veileder i matematikk til middelskoleeksamen. Formler og viktige setninger, råd og advarsler

Forfatter: Olaf M. Thalberg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i norsk. Øvelser og opgaver. Ny rettskrivning. 6. opplag

Forfatter: Muldal og Alnæs

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Handelslære og handelsrett

Forfatter: Sverre Nilsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Nå gjelder det – Grammatikk-konkurranse for folkeskolen. Oppgavehefte. 4. opplag

Forfatter: Aksel Skjemstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Veksel- og handelslære

Forfatter: Finn Kaurel

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk grammatikk for folkeskolen

Forfatter: Aasmund J. Eide

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i kjemi for realskole og gymnas. Fjerde opplag

Forfatter: Tormod A. Førland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lærebok i kjemi for gymnaset

Forfatter: Louis Løvold

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Kjemi og fysikk for lærlingeskolene (De tekniske aftenskoler) 4. opplag

Forfatter: C. P. Caspari

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. 4. opplag

Forfatter: Anne Høigård

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Norsk Læsebok for Middelskolen. Fjerde del. Fjerde utg.

Forfatter: A. E. Erichsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe

Forfatter: Heinz Griesbach

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Barnas Tone-ABC for skole og heim. 1.-3. skoleår. Av… Tegninger av Margrethe Lerche Holst.

Forfatter: T. J.  Storækre

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Tysk skoleordbok. Tysk-norsk/norsk-tysk

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Lingua. Nynorskordliste med skrivereglar. 6. utgåve

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Skolebok

Bibelhistorie for folkeskolen. Ny utgave ved Lauritz Holsvik. Med illustrasjoner og kart. 5. opplag

Forfatter: Volrath Vogt

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk leseverk for de høgre skoler bind I

Forfatter: H. Eitrem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Industrimekanikeren. Teknologi

Forfatter: Manfred Bracht

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Naturkunnskap for folkeskolen. Med illustrasjoner i sort og farver. 16. oplag

Forfatter: Holmsen Strøm

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Stutt lærebok i det norske landsmålet (rettskrivingslære og grammatikk) Serlig for bygymnasi

Forfatter: Leiv Heggstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

Norsk lesebok. Bind I. Revidert utgave ved Jan Jørgen Alnæs. 6. utg.

Forfatter: Ivar Alnæs

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Skolebok

 
Side 1 of 7

1  2  3  4  5  6  7