På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 29 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I disse korona-tider er antikvariatet stengt, men alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.
Søk boktittel

Bruk "..." for spesifisert søk

 

Religion

Bedre enn gull og andre fortellinger. Når lysene tennes VIII

Forfatter: Trygve Bjerkrheim

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Victorias bønnebok (med dronning Silvia)

Forfatter: Hans Åkerhielm

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Historier om Jesus. Let og finn i Bibelen

Forfatter: Stephanie Jeffs

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Rosenius i dag. Et liv i seier

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Evangeliets røst i den tredje verden

Forfatter: Sigurd Aske

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Religion

Jeg fant en ny veg

Forfatter: Egil Stray Norberg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Får dere fisk? Disipler som vinner disipler

Forfatter: Tor Erling Fagermoen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Kristusveien i lys av vår tid

Forfatter: Harald Aars

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Den historiske Jesus (Søylebøkene)

Forfatter: Jacob Jervell

Pris: 85
Format: Pocket
Emne: Religion

Forklaring til Salomos Høisang. Paa norsk ved Egil Strand

Forfatter: Matthew Henry

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Livets Brød i Dødens Verden. Bibelske Betragtninger Aaret rundt. II. Del. 1ste Juli – 30te December

Forfatter: Laurits Nilsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Ord til liv. Av og om kristne klassikere

Forfatter: Egil Eide

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Synlig nåde – dåp og nattverd. Rosenius i dag

Forfatter: C. O. Rosenius

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Religion

Den kristne verdensmisjonen i vår tid

Forfatter: Kenneth Latourette

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Nistepakka. Familieandaktsbok for hele året

Forfatter: Aud Kvalbein

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Frykt ikke! Illustrasjoner av Einarsen

Forfatter: Eldar Bekeng

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Kristus på jødenes gate

Forfatter: Richard Wurmbrand

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Rikere liv i Gud

Forfatter: Fredrik Wisløff

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Slik kan du be. Enkle hverdagsbønner

Forfatter: William Barclay

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Dødehavsrullene. Funnene som kaster nytt lys over Bibelen og Jesu samtid. U-bøkene

Forfatter: Arvid Kapelrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Satans testament. En skånselløs avsløring av Bibelens Jahve-Gud og hans samarbeidspartnere

Forfatter: Arnfinn Hjortland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Ikke bare ruiner

Forfatter: Jacob Jervell

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Religion

Illustrert norsk bibelleksikon 1 – 2

Forfatter: Thoralf Gilbrant

Pris: 650
Format: Innbundet
Emne: Religion

Ein disippel

Forfatter: Olav Åsteson

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Livet i Guds Søn. Prækener til hver søn- og helligdag. Huspostille

Forfatter: J. Traasdahl

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

Mangarano

Forfatter: J. Einrem

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Religion

Kristendom og verdensbilde. Teologiens forhold til den komplementære virkelighetsoppfatning

Forfatter: Tor Aukrust

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Veien videre

Forfatter: Per Lønning

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Midt i livet

Forfatter: Per Lønning

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Guds sønn og Guds rike. Nytestamentlige studier 1

Forfatter: Sverre Aalen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Religion

Min tro

Forfatter: Francois Mauriac

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Historien om den kristne sivilisasjon

Forfatter: Owen Chadwick

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Religion

Jeg ser hans spor. Gudslengsel og gudstro i litteraturen. Antologi

Forfatter: Helene Freilem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Først en kopp kaffe

Forfatter: Margaret Jensen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

Kan jeg tro? IMI brevskole

Forfatter: Ingebjørg Lindheim

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Små kildespring

Forfatter: L. A. Terjesen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Sånn er livet

Forfatter: Lilly Walle

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Religion

Svar på tros-spørsmål

Forfatter: Einar Lundby

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Kirkens historie 1 – 2 i ett bind

Forfatter: Ivar Welle

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Biskop Paride Taban – fredskjempe i krig. En personlig beretning

Forfatter: Edvard Nordrum

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

The Gospel of Peace of Jesus Christ by the disciple John

Forfatter: Disciple John

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Barnas bibel. Bibelen fortalt for barn

Forfatter: Anne De Vries

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Blant Vårherres klovner

Forfatter: Tomm Kristiansen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Jehovas vitner og spørsmålet om blod

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Martyrene

Forfatter: John Gillies

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Med andre ord – en inspirasjonsbok i diakoni

Forfatter: Eilev Erikstein

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Religion

Tid og evighet. Tanker om «de siste ting»

Forfatter: Karl Marthinussen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Menneskeskikkelser. Bibelske karakterer 1-2 i ett bind. (sp)

Forfatter: C. Skovgaard Petersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Bibelen. Guds troværdige ord. Fem foredrag (sp)

Forfatter: Griffith Thomas

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

I hans fotspor

Forfatter: Charles Sheldon

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Med mund og pen. Taler og artikler 1. Land og livsanskuelse

Forfatter: Olfert Ricard

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Vækkelsen paa Madagaskar (sp)

Forfatter: A. Thunem

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Høsten i flammer. Misjon i det 20. århundre

Forfatter: Aril Edvardsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Religion

Eit ord i dag

Forfatter: Ludvig Hope

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Hedenskap og kristendom i India (sp)

Forfatter: J. J. Ofstad

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

I mesterens tjeneste. 14 år i Etiopia – dronningen av Sabas land (sp)

Forfatter: G. Fagereng Gudmundsen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

The Koran. Comminly called the Alkoran of Mohammed.

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Aabenbare Sandheder om kristeligt Liv (sp)

Forfatter: Otto Funcke

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Fra sigøinerteltet til talerstolen. Prækener av Gipsy Smith samt hans biografi

Forfatter: P. Stiansen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Fuldkommen frihed. Fem foredrag oversat af Anna Lassen

Forfatter: Phillips Brooks

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Det nye testamente med forklaringer. Ny omarbeidet utgave

Forfatter: Olaf Moe

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Underveis. Det nye testamente i farger

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

Mannen og målet

Forfatter: C. O. Rosenius

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Samaritan blant Tordenfolket. Asbjørg Fiske fra Trondheim

Forfatter: Odd Henrik Vanebo

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Det nye testamentet og salmane

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Kristenliv i Bjørgvin. Frå Selje til Sund. Eit festskrift

Forfatter: Jakob Straume

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

En liten håndbok. Dr. Martin Luthers lille katekisme

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Vejen til Kristus

Forfatter: E. G. White

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Sverdrups forklaring til katekismen etter dr. Martin Luther

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

I fangenskap blandt røvere

Forfatter: Kristofer N. Tvedt

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Religion

Karl Ludvig Reichelt. En kristen banebryter i Øst-Asia

Forfatter: Notto N Thelle

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Kirke og kultur. hefte 1, januar 1966, 71. årgang

Forfatter: Øivind S Berggrav

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Spenningens land. Visitas-glimt fra Nord-Norge

Forfatter: Eivind Berggrav

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Husandaktsboken. Betraktninger for hver dag i året

Forfatter: C. O. Rosenius

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Religion

Tunnelborer Andersson

Forfatter: Einar Berg

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Slik ble jeg det

Forfatter:  Flere

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Religion

Kloke jomfruer? Om kirke, kristendom og kvinnefrigjøring. Kilde-bøkene

Forfatter: Gerd Rødahl

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Seksualliv og ekteskap – hva sier Bibelen?

Forfatter: Hans Kvalbein

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Med spade i bibeljord. Utgravninger i For-Orienten og Det gamle testamente

Forfatter: Arvid Kapelrud

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Historien om det hellige land. En beretning i bilder

Forfatter: Peter Walker

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

Et folk på hjemferd. «Trøsteprofeten» – den annen Jesaja – og hans budskap

Forfatter: Arvid Kapelrud

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Gud for de ugudelige. Jesus, Paulus og urkristendommens gudstro

Forfatter: Halvor Moxnes

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

«Om verden full av djevler var ….» Demontro og onde ånder i fortid og nåtid

Forfatter: Inge Lønning

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Islam hengivelsens vei

Forfatter: H. Lundin Jansen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Religion

Sangen til kjærligheten – elskovslyrikk i Det gamle testamente

Forfatter: Helmut Gollwitzer

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Forkynnelse til oppbrudd. Studier i Matteusevangeliet og kirkens bruk av det. bind 1

Forfatter: Helge Hognestad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Forelesninger over Exodus 19 – 20

Forfatter: Arvid Kapelrud

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Første Mosebok. En kommentar

Forfatter: Magne Sæbø

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Jesus i dårlig selskap

Forfatter: Adolf Holl

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Arven fra jødene. Slik forandret en ørkenstamme måten vi tenker og føler på

Forfatter: Thomas Cahill

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

The philosophy of the teachings of Islam

Forfatter: Hazrat Qadian

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

En kirke for folket

Forfatter: Helge Hognestad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

 
Side 5 of 20

Neste 1  2  3  4 5  6  7  8  9  Neste  Siste