På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Religion

Diktet om Ijob og hans tre venner.

Forfatter: Sigmund Mowinckel

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Strå, aks, fullmodent korn. Taler og foredrag

Forfatter: Gordon Johnsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Åndsdåp og åndsfylde

Forfatter: Carsten Line

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Det Nye Testamente i tekst og bilder

Forfatter: David  Alexander

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Bønn i en ny tid

Forfatter: Ove Hestvold

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Og Gud skal ha takken og æren. En beretning om Evangeliesenteret i Norge

Forfatter: Kjell Hagen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Madagaskar for Kristus. En liten skisse av evangelisten Rajaoferas liv og virke

Forfatter: Fridtjov Birkeli

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Josva. Guds kriger

Forfatter: Ellen Gundersen Traylor

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

I apostelen Thomas’ fotspor. Femti år i India

Forfatter: Agnes Nilsen Howard

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Blant Kongos rebeller

Forfatter: Paul Hansen

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Religion

Israel og Palestina

Forfatter: A. Bjerkreim

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Ord for livet. Daglig hjelp til tro og liv

Forfatter: Anfin Skaaheim

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Makter i mørke

Forfatter: Erna Huitfeldt

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Helbredelse og åndelig liv

Forfatter: Frank Mangs

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Fra sirkusteltet til misjonsmarken

Forfatter: W. J. Smart

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Simon Peter. Fiskeren fra Galilea

Forfatter: Hermod Solberg

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Steg mot frihet. Andakter for 40 dager

Forfatter: Rachel Hickson

Pris: 75
Format:
Emne: Religion

Victorias bønnebok. Omslagsillustrasjon: Simon Flem Devold

Forfatter: Hans Åkerhielm

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Merkesteiner

Forfatter: Ivar Clausen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Gransk skriftene IV. Gjennom Bibelen på 3 år. Hjelp til selvstudium

Forfatter: Hans Høeg

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Festreis på Madagaskar

Forfatter: Fredrik Wisløff

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Blant syke i China. Skildringer fra det norske misjonsselskaps lægearbeid. 3dje opplag

Forfatter: Volrath Vogt

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Kirkens bymisjon. Respekt, omsorg, rettferd

Forfatter: Dag Kullerud

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

Legedom. Guddommelig helbredelse

Forfatter: Borg Christer

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

I troens fylde. Et utvalg tekster om fordypelse i troen

Forfatter: Hans Urs von Balthasar

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

2 rif

Tordensønnen. Til norsk ved Oddvar Nilsen

Forfatter: Ellen Gunderson Traylor

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Norsk kirkerett

Forfatter: Kristian Hansson

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

På Jesu tid. Nytestamentlig samtidskunnskap

Forfatter: Olav Uglem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Skjult styrke. Secret strenght

Forfatter: Joni Eareckson Tada

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

På bølgelengde med evangeliet. Bibeltimer og andakter i radio

Forfatter: Kjell Petter Dahl

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Gudsord for tvilere

Forfatter: Tomm Kristiansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Troens hemmelighet. Råd for det praktiske liv

Forfatter: C. Skovgaard Petersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Etter apostelen Johannes til Patmos – Med kommentarer til Åpenbaringens bok –

Forfatter: Bergsaker Robert

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Mennene omkring Kristus. Karakterstudier over de tolv apostler

Forfatter: W. A. McIntyre

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Gud til hverdags

Forfatter: Merete Thomassen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Pensjonistens bønnebok

Forfatter: Torhild Moen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Til velsignelse. Fra profeten Elisas liv

Forfatter: Jakob Kroeker

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Fra skattkammeret. Ord fra Bibelen for hver dag i året. Med korte betraktninger av

Forfatter: Egil Strand

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Pinse på ny. Rapport om vekkelse i dag i gamle kirker

Forfatter: Ivar Lundgren

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Hva Bibelen lærer om døden

Forfatter: Peter Cotterell

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Utfordrende livsstil

Forfatter: Nicky Gumbel

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Der mesteren vandret

Forfatter: Signe Pedersen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Hvor står den lutherske og den katolske kirke i dag? To synspunkter. Perspektivbøkene nr 25

Forfatter: Inge Lønning

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Religion

Fatt nytt mot

Forfatter: H. E. Wisløff

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Apostelen Paulus – helgen uten glorie

Forfatter: Per W. Larsen

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

El Dorado

Forfatter: Doborah Alcock

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Efeserbrevet

Forfatter: A. Bjerkreim

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Åpenbaringens budskap til vår tid. En utlegging av Johannes Åpenbaring

Forfatter: Hedegård David

Pris: 20
Format: Innbundet
Emne: Religion

Ahira, høvding av Naftali

Forfatter: Ella M. Noller

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

1949

Hvorfor bygge på sand?

Forfatter: T. B. Barratt

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

En sammenligning mellem kristendommen og spiritismen

Forfatter: V. Stath

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Røtter i sten

Forfatter: Ralph Ditlef Kolnes

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

De sidste ting. Fire foredrag

Forfatter: Edvard Sverdrup

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Livssyn

Forfatter: Per M. Aadnanes

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Religion

Slik var Jesus. (Boken er tidligere utgitt under titelen «Jesu liv»

Forfatter: Mildred Duff

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Barah blant Sundafolket

Forfatter: Aril Edvardsen

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Når Gud svarer

Forfatter: M. Basilea Schlink

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

I en tid som denne

Forfatter: Ivar Clausen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Nøklene til din helbredelse

Forfatter: Svein Magne Pedersen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Glem ikke alle hans velgjerninger. Fra en emissærs dagbok

Forfatter: Leonard Gudmundsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Mannen på broen

Forfatter: Håkon Hanssen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Guds kongedømme – riket i Den Hellige Ånd

Forfatter: Aril Edvardsen

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Ord og sakrament. Bidrag til dogmatikken.

Forfatter: Leiv Aalen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Religion

Israel og nasjonenes fall

Forfatter: Ramon Bennett

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Hvem var de? 2611 personer fra Det gamle testamente

Forfatter: Oddvar Nielsen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Gjør døren høy. Adventsbok for hjem og skole

Forfatter: Torhild Moen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Aril Edvardsen. Drømmer blir virkelighet

Forfatter: Magdalene Harris

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Religion

Diakonissen. Fra kirkens første dager til vår tid

Forfatter: Elisabeth Hagemann

Pris: 90
Format:
Emne: Religion

For aaben dør

Forfatter: J. Anker Larsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Frelse, vishet og fylde. Bibeltimer

Forfatter: Didrik Andersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Himmelske dager på jorden. Andaktsbok med skriftsteder og levende sannheter

Forfatter: A. B. Simpson

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Vakkert til hverdags. Med dedikasjon

Forfatter: Morgan Kornmo

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Kristen front. 12 norske menn og kvinner om hverdagens problemer i kristent lys

Forfatter: Carl Fr. Engelstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Dråper fra kilden (andaktsbok for hver dag)

Forfatter: Oddvar Nilsen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Religion

Svar på trosspørsmål

Forfatter: Einar Lundby

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Kirkevekst

Forfatter: Jan Inge Jenssen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Jesus-revolusjonen

Forfatter: Edward E. Plowman

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Et liv med sang, bibel og lyrikk

Forfatter: Øivind Fragell

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Liv av ordet. Andakter for hver dag i året

Forfatter: Arne Paulsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

…og Herren virket med. Pinsebevegelsen gjennom 75 år

Forfatter: Oddvar Nilsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Religion

The Go-Anywhere Compact Thinline Bible. New Revised Standard Version with the Apocrypha

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Religion

Ventetid. En adventsbok

Forfatter: Nils Tore Andersen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Streif av englevinger

Forfatter:  

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Religion

Min hjelp kommer fra Herren. (andaktsbok for hver dag)

Forfatter: Billy Graham

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

In God’s Hand. Experiencing the Father’s Love

Forfatter: Rita  Aasen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Religion

Dette tror de. Holdninger og retninger i norsk kristenliv

Forfatter: Ingvar Haddal

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Ordrer og regler for soldater i Frelsesarmeen

Forfatter:  Generalen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Religion

Korset. Universets sentrum

Forfatter: Lyder Engh

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Religion

For hjemmet og ungdommen samlet av –

Forfatter: Skolebestyrer Arnesen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Religion

Et retslig opgjør med den katolske kirke. Interview med fru Marta Steinsvik, ved R. H.

Forfatter: Marta Steinsvik

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Religion

Blant folkeslag i Sør-Amerika. Misjons- og reiseskildringer

Forfatter: G. Leonard Pettersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Vekkelse i vår tid. Beretningen om Billy Grahams vekkelsesmøter samt seks av hans taler

Forfatter: Billy Graham

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Håp. La Gud tale nytt mot til sjelen

Forfatter: Dutch Sheets

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Religion

Mine bibelske søstre

Forfatter: Inger Lise Skauge

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Religion

 
Side 4 of 22

Neste 1  2  3 4  5  6  7  8  Neste  Siste