På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Psykologi - filosofi - pedagogikk

Mentalt fjernsyn. Parapsykiske evner i vitenskapens søkelys. Perspektiv-bøkene 67

Forfatter: Russello Targ

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Elevkollektivet

Forfatter: Erling Roland

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kulturfilosofiske skrifter

Forfatter: Carl Vilhelm Holst

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

En trygg havn? Familien i den moderne verden. Fakkelbok nr. 489

Forfatter: Christopher Lasch

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Bjerkely Folkehøyskole 75 år. Jubileumsskrift

Forfatter: Asbjørn Græsli

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Frå amtsskole til folkehøgskole. 75-årsskrift for fylkesskolen i Noregkole til folkehøgskole. Band II

Forfatter: Kristian Nygård

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Elementær psykologi. Til bruk ved grunnkurser i psykologi

Forfatter: Adolf Hals

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Utviklingspsykologi. Cappelens Almabøker

Forfatter: Knud Rasmussen

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykologi. Personlære for ungdomsskolen II

Forfatter: Cato Hambro

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Fra lov til praksis. Det spesialpedagogiske feltet og flerfaglig samarbeid

Forfatter: Lars G Briseid

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Åpne skoler. En samling artikler

Forfatter: Torstein Harbo

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Strukturalismen (svensk tekst)

Forfatter: Jean Piaget

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Socialpsykologi (dansk tekst)

Forfatter: William Lambert

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

En skole mellom ytterpunkter

Forfatter: Thorleif Øisang

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Praktisk lærarutdanning. Gløtt frå øvingsopplæring i lærarskolen

Forfatter: Åsmund Strømnes

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Allmenn undervisningsmetodikk

Forfatter: Jon Naeslund

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lær bedre. Praktiske øvinger i studieteknikk

Forfatter: Inge Bergan

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Utdanningspolitikk. Kjempefakkel nr. 70

Forfatter: Kjell Eide

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Livet i klasserommet

Forfatter: Richard Schmuck

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Prosjekthåndbok for humanistisk forskning

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

The Process of Education. A Vintage Book 234

Forfatter: Jerome Bruner

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

The Psychology of Adolescence. second ed.

Forfatter: Arthur Jersild

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kjedsomhetens filosofi

Forfatter: Lars F Svendsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lær oss å lese. Lese- og skrivevansker hos unge og voksne

Forfatter: Gerd L. Dale

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Ansvar og fellesskap i skolen. Involveringspedagogikk: organisering og rammer

Forfatter: Per B Foros

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Håndbok for klassestyrere i den videregående skolen

Forfatter: Erik Andresen

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Torshus Folkehøgskule 75 år. Jubileumsnummer. nr 2

Forfatter: Dagfinn Forfang

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Vår nye skole

Forfatter: Hans J Dokka

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Innføring i psykologi

Forfatter: Harald Schjelderup

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Educational Psychology

Forfatter: Lee Cronbach

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Skolen i 70 – årene.3-årsplan for forsøk i skolen

Forfatter: Odd Larsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Artikler av E.W. Eisner. Skolens oppgave

Forfatter: Torstein Harbo

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk idebrytning i U.S.A. Utvalgte kapitler

Forfatter: Johs. Sandven

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kvalitetsbevissthet i skolen

Forfatter: Terje Ogden

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Logikk og metodelære. En innføring

Forfatter: Arne Næss

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Torshus Folkehøgskule 1903-1953. Festskrift

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

The Developmental Psychology of Jean Piaget

Forfatter: John Flavell

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Skolen og samfunnet. En pedagogisk essaysamling

Forfatter: T. Harbo

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Studieplan for Allmenn lærarutdanning

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Vår nye grunnskole

Forfatter: Alfred O Telhaug

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lese- og skrivevansker. Dyslexi

Forfatter: Hans J. Gjessing

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Åpne skoler i Norge

Forfatter: Alfred O Telhaug

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Folkets skole. Pax-bok nr. 436

Forfatter: Celestin Freinet

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Veslestua skole – et alternativ?

Forfatter: Øivind Westbye

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

De store tenkere og vårt livssyn. Søndagsbiblioteket

Forfatter: Svend E Stybe

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Skolen i oppbrudd. 13 elevinnlegg i debatten om demokratiseringen av skolen. Fakkelbok

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Verpekassen. Tre akter i norsk akademisk pedagogikk. Pax-bok nr. 389

Forfatter: Egil Frøyland

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

En skole for livet? En antologi. Fakkelbok nr. 187

Forfatter: Leif Longum

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Fremtiden sitter på skolebenken. Pax-bok nr. 316

Forfatter: Olav Storstein

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Den 9-årige skolen og differensieringsproblemet

Forfatter: Alfred O. Telhaug

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Hverdagsfilosofi under kompassets tegn

Forfatter: Georg Brochmann

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Dybdepsykologi og pedagogikk. Fra Freud til Frankl

Forfatter: Karl Dienelt

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Et skoleoffer. Ofret av skolen – reddet av fengselet

Forfatter: Ellen M. Dunseth

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Blant sel og bjørn

Forfatter: Fridtjof Nansen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Eksamen og skolearbeid

Forfatter: Olav Sundet

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

A History of Psychology

Forfatter: John G. Benjafield

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogikk i sykepleiepraksis

Forfatter: Sidsel Tveiten

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Det takknemlige sinn. Innføring i psykiatrisk terapi

Forfatter: Tollak Sirnes

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kulturvitenskapens logikk. Fem studier

Forfatter: Ernst Cassirer

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Innføring i psykologi

Forfatter: Harald Schjelderup

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Konflikter kan løses

Forfatter: Anatol Pikas

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Skolenes innflytelse på elevenes lærenemhet

Forfatter: Otto Grenness

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kjærlighetens bøddel og andre terapeutiske fortellinger

Forfatter: Irvin Yalom

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Observasjon og intervju i barnehagen

Forfatter: Gunvor Løkken

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kjedsomhetens filosofi

Forfatter: Lars Svendsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lærebok i psykiatri

Forfatter: Ulrik F Malt

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Humanistisk Psykologi. Noen utvalgte temaer

Forfatter: Nils M Grendsatd

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Praktisk oppslagsbok for pedagogikk og psykologi. Med engelsk-norsk ordliste

Forfatter: Inge Bø

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Verpekassen. Tre akter i norsk akademisk pedagogikk

Forfatter: Egil Frøyland

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Norsk pedagogisk årbok 1950-51

Forfatter: Ragnvald Iversen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Norsk pedagogisk årbok 1948-49

Forfatter: Ragnvald Iversen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Norsk pedagogisk årbok 1946-47

Forfatter: Ragnvald Iversen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Norsk pedagogisk årbok 1945

Forfatter: Ragnvald Iversen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Norsk pedagogisk årbok 1944

Forfatter: Ragnvald Iversen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Mine 6 fanger. Tre år som psykolog i Leavenworth fengsel

Forfatter: Donald P. Wilson

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Hva styrer min adferd. Litt hverdagspsykologi

Forfatter: Nils Magnar Grendstad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Møte mellom mennesker. Om terapeutisk samspill i Encounter-grupper

Forfatter: Carl Rogers

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Humanistisk psykologi. En presentasjon av den tredje kraft i psykologien

Forfatter: Nils Grendstad

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Ny læreboknormal 1959. Bokmål og nynorsk

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kvinnen, kroppen og angsten. Fakkelbok nr. 283

Forfatter: Wera Sæther

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Jeg’et og forsvarsmekanismene. Fakkelbok nr. 282

Forfatter: Anna Freud

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Menneskekunnskap og menneskebehandling. Praktisk psykologi for enhver

Forfatter: Alf Ahlberg

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Methods in Behavioral Research

Forfatter: Paul Cozby

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Fra leder til veileder. LNU’s rapportserie nr. 5 – 1998

Forfatter: Bjarte Rørmark

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psychology

Forfatter: Douglas A Bernstein

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykologi – innsikt og utsikt

Forfatter: Maare Tamm

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk psykologi I. Utviklingspsykologi

Forfatter: Torstein Harbo

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Elementær testteori

Forfatter: Gunvor Rand

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Grunnskolen. Lov og administrasjon

Forfatter: Aksel Skjemstad

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Normalplan for byfolkeskolen

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Biologisk psykologi

Forfatter: Holger Ursin

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Vitenskapsfilosofi

Forfatter: Erik Brown

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Personality. Theory and Research

Forfatter: Lawrence Pervin

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk psykologi II. Eleven og skolen

Forfatter: Torstein Harbo

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

The Psychology of Childhood. A Survey of Development and Socialization

Forfatter: Karl Garrison

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Innføring i psykologien

Forfatter: Eva Nordland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk metodikk

Forfatter: Torgeir Bue

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk idehistorie

Forfatter: Reidar Myhre

Pris: 95
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykologi og mentalhygiene 1. psykologiens grunnlag

Forfatter: Eva Nordland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykologi og mentalhygiene 3. Personlighet og mentalhygiene

Forfatter: Eva Nordland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

 
Side 4 of 5

1  2  3 4  5