På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pædagogikens Historie, samt den norske Skoles Udvikling og Ordning. (1. utgave)

Forfatter: N. Hertzberg

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Norsk utdanningshistorie. En innføring

Forfatter: Liv K. B. Tønnessen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Den andre dagen – det nye læringsrommet

Forfatter: Tom Tiller

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

De unges sjeleliv i overgangsårene

Forfatter: Alfred Christiansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Utdanning for et nytt århundre. Bok 1

Forfatter: Per Dalin

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Molde høgre skole 150 år

Forfatter: Per Amdam

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lærebok i barnepsykiatri

Forfatter: Hilchen Sommerschild

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Livets mangfold. Hverdagspsykologi

Forfatter: Nils Retterstøl

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Sjef i eget liv. En bok om kognitiv terapi

Forfatter: Ingvard Wilhelmsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykisk forskning. Hjemmets Universitet. Populær-videnskabelig bibliothek

Forfatter: Sir W. F. Barrett

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Katastrofepsykologi

Forfatter: Atle Dyregrov

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kompetente barn og kvalifiserte pedagoger i den nye småskolen

Forfatter: Brit J. Eide

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lærebok i barnepsykiatri

Forfatter: Berit Grøholt

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Frå akademi til høgskule. NLA 1968-2018

Forfatter: Kristian Helland

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Rousseau og hans tanker i nutiden

Forfatter: Hulda Garborg

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Veiledning og praktisk yrkesteori

Forfatter: Per Lauvås

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Soga om oppseding og skule. Sjette omarbeidde utgåve ved Olav Sunnanå

Forfatter: Søren Nordeide

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Uforklarlige opplevelser – en bok om parapsykologi og psykologiens grenseområde.

Forfatter: Paul Jan Brudal

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Sett gjennom gullbriller. Glimt av skolens historie i ord og tegninger

Forfatter: Anne-Lise Knoff

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Vinterlandbruksskulen på Jæren 1911 – 1986

Forfatter: Norvald Refsnes

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling

Forfatter: Sissel Reichelt

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp

Forfatter: Kirsten Thorsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Innføring i organisasjonspsykologi

Forfatter: Grete Fischer

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lærebok i barnepsykiatri

Forfatter: Berit Grøholt

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kognitiv terapi. Stress og traumer (dansk tekst)

Forfatter: Thomas Iversen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykologi og mentalhygiene. 2. Pedagogisk psykologi

Forfatter: Eva Nordland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

An introduction to Social Work Theory

Forfatter: David Howe

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Vold og trusler på arbejdet. Forebyggelse af vold og trusler mod personale (dansk tekst)

Forfatter: Peter Berliner

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Numedal Folkehøgskole 75 år. Vegen frå Amtsskole til Folkehøgskole

Forfatter: Knut Hoff

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Filosofien i oldtiden. En historisk oversikt

Forfatter: Eiliv Skard

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Drømmetydning (århundrets bibliotek)

Forfatter: Sigmund Freud

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Jomfru, mor eller menneske? Feministisk filosofi

Forfatter: Nina Karin Monsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Mystik og videnskap. En kritik og forklaring av de okkulte fænomener av Dr. Richard Hennig. Paa norsk ved Inge Debes (sp)

Forfatter:  

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Freud. De store filosofer

Forfatter: Robert Waelder

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Studentene fra 1925. Biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1950

Forfatter: Tryggve Juul Møller

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Forsøksgymnas i praksis. Pax-bok nr 169

Forfatter: Lars Hem

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Filosofiens historie. Fra renaissancen til nutiden

Forfatter: Harald K. Schjelderup

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Skolefolk. Lærernes historie i Norge

Forfatter: Gro Hagemann

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Folkeskikk og uskikk på jobben. Konfliktbehandling på arbeidsplassen

Forfatter: Jan A Andersen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Tankebaner. 15 samtaler om det å filosofere i 90-årene

Forfatter: Hall Bjørnstad

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk psykologisk ordbok

Forfatter: Mogens Hansen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykiatri. Kunnskap – forståelse – utfordringer

Forfatter: Jannike E. Snoek

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Marx and Ethics

Forfatter: Philip Kain

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Religionspedagogikk. En innføring

Forfatter: Ivar Asheim

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykologi – en innføring for helse- og sosialarbeidere

Forfatter: Vigdis Bunkholdt

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Anti-Marx. Om «de nye filosofer» og oss selv. Perspektivbøkene nr 60

Forfatter: Tore Stubberud

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Det frie menneske. En innføring i Spinozas filosofi

Forfatter: Arne Næss

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Examen philosophicum. Forberedende prøve i filosofi. 1976/77

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Vitenskapsfilosofi. En innføring

Forfatter: Arne Næss

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Skjeberg Folkehøgskole 1876 – 1976. Festskrift ved 100-års jubileet

Forfatter: Kåre Grytli

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Bakketun Ungdomsskole 1915-1965. Festskrift til 50-årsjubileet

Forfatter: Magne Bjørkøy

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kristelig Gymnasium 50 år (festskrift)

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Buskerud skolehjem. 1920 9. oktober 1950

Forfatter: P. G. Reinertsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk oppslagsbok 1 – 2

Forfatter: Einar Ness

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Problemer i politisk filosofi.

Forfatter: D. D. Raphael

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kristiske forståelsesformer. Et essay om filosofi og samfunn

Forfatter: Guttorm Fløistad

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Ljosborg Nordfjord Ungdomsskule 1923-1948

Forfatter: Jørgen Grønfur

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Dahlske skoles historie. 1796-1856-1956. Utgitt til 100 års-jubileet for skolens gjenåpning, den 26. august 1956

Forfatter: Nils Løkkebø

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Danvik Kristelige Ungdomsskole 1913-1938. Beretning om skolen gjennom 25 år

Forfatter: Tomas Vigeland

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

1938

Kunnskapsbløffen. Skoler som jukser, barn som gruer seg. (Med dedikasjon: M M ?)

Forfatter: Magnus Marsdal

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

De nervøse sinn. Medisinsk psykologi og psykoterapi. del 2

Forfatter: Trygve Braatøy

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pædagogik og erkendelse af mennesket. En række foredrag holdt i Arnhem 17.-24.juli 1924

Forfatter: Rudolf Steiner

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Mentalt fjernsyn. Parapsykiske evner i vitenskapens søkelys. Perspektiv-bøkene 67

Forfatter: Russello Targ

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Elevkollektivet

Forfatter: Erling Roland

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kulturfilosofiske skrifter

Forfatter: Carl Vilhelm Holst

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

En trygg havn? Familien i den moderne verden. Fakkelbok nr. 489

Forfatter: Christopher Lasch

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Bjerkely Folkehøyskole 75 år. Jubileumsskrift

Forfatter: Asbjørn Græsli

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Frå amtsskole til folkehøgskole. 75-årsskrift for fylkesskolen i Noregkole til folkehøgskole. Band II

Forfatter: Kristian Nygård

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Elementær psykologi. Til bruk ved grunnkurser i psykologi

Forfatter: Adolf Hals

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Utviklingspsykologi. Cappelens Almabøker

Forfatter: Knud Rasmussen

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Psykologi. Personlære for ungdomsskolen II

Forfatter: Cato Hambro

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Fra lov til praksis. Det spesialpedagogiske feltet og flerfaglig samarbeid

Forfatter: Lars G Briseid

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Åpne skoler. En samling artikler

Forfatter: Torstein Harbo

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Strukturalismen (svensk tekst)

Forfatter: Jean Piaget

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Socialpsykologi (dansk tekst)

Forfatter: William Lambert

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

En skole mellom ytterpunkter

Forfatter: Thorleif Øisang

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Praktisk lærarutdanning. Gløtt frå øvingsopplæring i lærarskolen

Forfatter: Åsmund Strømnes

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Allmenn undervisningsmetodikk

Forfatter: Jon Naeslund

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lær bedre. Praktiske øvinger i studieteknikk

Forfatter: Inge Bergan

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Utdanningspolitikk. Kjempefakkel nr. 70

Forfatter: Kjell Eide

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Livet i klasserommet

Forfatter: Richard Schmuck

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Prosjekthåndbok for humanistisk forskning

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

The Process of Education. A Vintage Book 234

Forfatter: Jerome Bruner

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

The Psychology of Adolescence. second ed.

Forfatter: Arthur Jersild

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kjedsomhetens filosofi

Forfatter: Lars F Svendsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Lær oss å lese. Lese- og skrivevansker hos unge og voksne

Forfatter: Gerd L. Dale

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Ansvar og fellesskap i skolen. Involveringspedagogikk: organisering og rammer

Forfatter: Per B Foros

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Håndbok for klassestyrere i den videregående skolen

Forfatter: Erik Andresen

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Torshus Folkehøgskule 75 år. Jubileumsnummer. nr 2

Forfatter: Dagfinn Forfang

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Vår nye skole

Forfatter: Hans J Dokka

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Innføring i psykologi

Forfatter: Harald Schjelderup

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Educational Psychology

Forfatter: Lee Cronbach

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Skolen i 70 – årene.3-årsplan for forsøk i skolen

Forfatter: Odd Larsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Artikler av E.W. Eisner. Skolens oppgave

Forfatter: Torstein Harbo

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Pedagogisk idebrytning i U.S.A. Utvalgte kapitler

Forfatter: Johs. Sandven

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Kvalitetsbevissthet i skolen

Forfatter: Terje Ogden

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Logikk og metodelære. En innføring

Forfatter: Arne Næss

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

Torshus Folkehøgskule 1903-1953. Festskrift

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

The Developmental Psychology of Jean Piaget

Forfatter: John Flavell

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Psykologi - filosofi - pedagogikk

 
Side 3 of 4

1  2 3  4