På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Lokalhistorie

Lista Museum Årbok 2020. Vest-Agder-museet

Forfatter: Elise Engesland Halsne

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Misjonsarbeid i Lyngdal gjennom 100 år. Eit minneskrift

Forfatter: Hj. Svennevik

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Heieliv i Hekkfjeddet. Heieområdet Fjotland / Eiken / Åseral. Ny og revidert utgåve

Forfatter: Torfinn Normann Hageland

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Stord – Fitjar og øyane

Forfatter: Tor Resser

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Vigmostadboka. Band II Nærings- og kulturlivet

Forfatter: Tore Bergstøl

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Gauken kaller. Turgleder i Sandnes. Stavanger Turistforenings årbok 1998

Forfatter: Kjell Helle Olsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Finnmark. Fotefar i nord. Bind I.

Forfatter: Jan Grønseth

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Storgårder i Østfold

Forfatter: Eivind S. Engelstad

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Samnanger II. Soga um gardane og ættene

Forfatter: Nils Lauvskard

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Onsøy Leksikon

Forfatter: Nils E. Øy

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Lende’n. Barnevennen og samfunnsrefseren Lars H. Lende

Forfatter: Gottfred Borghammer

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Lofotboka -88. Årbok for Lofoten

Forfatter: Dag Sørli

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Lofotboka -95. Årbok for Lofoten

Forfatter: Dag Sørli

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Lofotboka -96. Årbok for Lofoten

Forfatter: Dag Sørli

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Lofotboka -97. Årbok for Lofoten

Forfatter: Dag Sørli

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Lofotboka -98. Årbok for Lofoten

Forfatter: Dag Sørli

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Festningsbyen Fredrikstad

Forfatter: Sigurd Knudsen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Englebarn og trollonga. Orkdalshistorier fra de glade 60-åra

Forfatter: Berit Gjølmesli

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Kristiansand gjennom 300 år. Noen hovedlinjer i byens utvikling.

Forfatter: Jakob Friis

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Utsikt fra mormors trapp. Å vokse opp i Kristiansand på 1950- og 60-tallet.

Forfatter: Asbjørn Arntsen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

ÆTT OG HEIM. 1981. Lokalhistorisk årbok for Rogaland.

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

ÆTT OG HEIM. 1985. Lokalhistorisk årbok for Rogaland.

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Oslo. Min egen by. Fotografier av Henning Jensen

Forfatter: Albert Nordengen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Kvardag i Nordhordland

Forfatter: Erlend Spurkeland

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Paa en vilsom sti. Ei forteljing frå Ryfylke

Forfatter: Arnvid Lillehammer

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Den gamle by. Ekko fra min barndoms by. Fra grevetiden. Utdrag av Larviks første tingprotokoll

Forfatter: C. Borch Jenssen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Telemark. Natur og folkeliv. Svart/Hvit foto

Forfatter: Harald Kihle

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Jæren. Med kart og billeder. Fagbiblioteket Fri lesning nr 43

Forfatter: L. Aas

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Setesdal. Med kart og billeder. Fagbiblioteket Fri lesning nr 26

Forfatter: Olaf Benneche

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Fra Nordvestens land til Kristiansand

Forfatter: Konrad A. Tryfoss

Pris: 280
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Spenningens land

Forfatter: Eivind Berggrav

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Sykehus i Østfold i 225 år

Forfatter: Jan Henrik Lund

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Jonas Lunds hus i Eikvåg. Særtrykk 1974 årsskrift nr 52

Forfatter: Arthur Danielsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Vest-Agder Ungdomslag 75 år. 1893-1968

Forfatter: Gunnar Lande

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Lov for Halsaa Ungdomslag

Forfatter:  

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. II

Forfatter: Karl Leewy

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Romsdalsmuseet Molde. Årbok 1998

Forfatter: Jarle Sanden

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Fra damp til diesel. ADS-ATS-Nettbuss Sør 1857-2007. 150 år i samferdselens tjeneste

Forfatter: Øyvind Bjorvatn

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Min barndoms verden / Kristian Kvart og jeg (2 bøker i en)

Forfatter: Odd Børretzen

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Lokalhistorie

Agder Historielag 1971. Årsskrift nr 49. Gamle tomter i Grimstad. Grunneiere og huseiere

Forfatter: Johan Wikander

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Agder Historielag 1977. Årsskrift nr. 55

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Hardanger-målet. Ord og vendingar og stil. Skrifter frå Norsk Målførearkiv ved Olav T. Beito. XV

Forfatter: Halldor O. Opedal

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Dølen. Eit Vikublad. 1858-1870. Utg. ved Reidar Djupedal. Band III

Forfatter: Aasmund Olavsson Vinje

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Dølen. Eit Vikublad. 1858-1870. Utgåve ved Reidar Djupedal. Band II

Forfatter: Aasmund Olavsson Vinje

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Dølen. Eit Vikublad. 1858-1870. Utgåve ved Reidar Djupedal. Band I

Forfatter: Aasmund Olavsson Vinje

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Mål i Østfold. Medredaktørar: Arve Borg, Joleik Øverby. Norske studiar VIII

Forfatter: Kristian Strømshaug

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Bærums-maalet. Ei stutt utgreiding kosta ut av Bærums Maallag

Forfatter:  

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Vest-Agder Ungdomslag 75 år 1893 – 1968

Forfatter: Gunnar Lande

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Haurt saure, eller Kort om dialekt i Time

Forfatter: Tor Time

Pris: 125
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Folk fraa bygdom. Gamalt or Sætesdal V. Ihopsamla av —

Forfatter: Johannes Skar

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Oppdalsboka III. Oppdaling. Ord og uttrykk

Forfatter: Ingeborg Donali

Pris: 350
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Suldalsmålet. Mållæra, ord og vendingar.

Forfatter: Sigurd Sandvik

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Fronsmålet

Forfatter: Gunnar Jenshus

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Bergens beskrivelse

Forfatter: Erlend O. Nødtvedt

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Trondheim i bilder. Norsk-engelsk-tysk-fransk tekst. bilder i farger og svart/hvitt

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Bergen i farger

Forfatter: Gunnar Hagen Hartvedt

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Turløyper i Bergens-området

Forfatter: Karl H. Olsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Kvinner på barrikadene. Stemmerettsjubileet på Agder. Redaksjonssekretær: Borghild Løver

Forfatter: Johnny Haugen

Pris: 200
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

På tur i Meland

Forfatter: Knut Langeland

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Posthistorie i Flekkefjordregionen

Forfatter: Gaute Lende

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Haandbog for veiofficianter. En norsk veimesters rundreise til Storbritannia og enda lenger anno 1838

Forfatter: Hans Seland

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Fra seil til damp. Stavanger sjøfarts historie

Forfatter: Arne Bang Andersen

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. III

Forfatter: Oddgeir Bruaset

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Årbok 2014. Historisk årsskrift for Vaksdal Historielag

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Lokalhistorie fra havets bunn. Med dedikasjon

Forfatter: Svein Syvertsen

Pris: 175
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Kvinesdal. Ei bygdebok. Første del. Gards- og ættesoga

Forfatter: Ånen Årli

Pris: 700
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Eilert Sundt. En dikter i kjensgjerninger

Forfatter: H. O. Christophersen

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

En krønike om Kvinesdal

Forfatter: Ludvig Daae

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

En by og en bank. Farsunds historie og Farsund Sparebanks 100 års historie 1 – 3

Forfatter: Johannes Seland

Pris: 500
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Sandfærdige skrøner

Forfatter: Skeibrok Kittelsen

Pris: 350
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Orkan og Stilla. Fedas seilskipsflåte på alle hav

Forfatter: Torbjørn Larsson Fedde

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Fotografier fra Gamle Flekkefjord

Forfatter: Knut Sand Bakken

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Flekkefjord, en gammel by – full av nytt

Forfatter: Knut Sand Bakken

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Flekkefjord. Byen og menneskene

Forfatter: Knut Sand Bakken

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Lyngdal I. Vestre del Gard og folk

Forfatter: Oddleif Lian

Pris: 500
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

I møte med krig og nazisme 1940-45

Forfatter: Leif Rudjord

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Sørlands-Ungdomen. Utgjeve av elevlaget ved Sørl. kr. ungdomsskule. Nr. 9, desember 1940

Forfatter: Aanund Brekke

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Til deg du fjell. Stavanger Turistforening 90 år.

Forfatter: Kristian Høiland

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Den portugisiske tinnstøperen

Forfatter: Rita Hals Gentekos

Pris: 199
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Sengaplass te adle. Illustrert av Henry Imsland. Signert: Med vennlig hilsen Ajax

Forfatter:  Ajax

Pris: 350
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Bilen i Ottadalen 30 år

Forfatter:  

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Romsdal sogelag. Årsskrift 1990

Forfatter: Bjørn Austigard

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Kårvatn

Forfatter: Erik Øien

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Flekkefjord Historielag. Årsskrift 2015

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Mappe med 11 bilder fra Gamle Stavanger. K. Opsangers Bokhandel

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Erindringer fra mitt liv

Forfatter: Gustava Kielland

Pris: 120
Format: Pocket
Emne: Lokalhistorie

Fyrene rundt Norges sydspiss. Kulturhistorisk veiviser til fyrene i Rogaland og Vest-Agder.

Forfatter: Bjørn A. H. Ersland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Årbok Spind Historielag 1998 -2003, 2005 – 2018, selges enkeltvis kr 100 pr. hefte

Forfatter:  

Pris: 100 pr stk
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Rutebilnæring under omstilling 1965-2000. Transportbedriftenes Landsforening Møre og Romsdal

Forfatter: Arne Kristian Høsteng

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Norsk Rutebileierforbund – avd. Østfold 50 år 1978. Østfold Rutebil-historie

Forfatter: Birger Madsen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Romsdals Fellesbank A.S. 1927-1967. Et tilbakeblikk. Med dedikasjon

Forfatter: Per Mordal

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Jordtilhøva og jordskifte i Hordaland

Forfatter: Torstein Hellesnes

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Svalbard. En del av Norge

Forfatter: Anatol Heintz

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

 
Side 4 of 12

Neste 1  2  3 4  5  6  7  8  Neste  Siste