På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Lokalhistorie

Faste og ambulerende poststeder i Farsund kommune

Forfatter: Terje Skjoldal og Birger Stillufsen

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Sol, sommer, sørland

Forfatter: Gunvald Opstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Tinnstøperens sønn. Signert

Forfatter: Rita Hals Gentekos

Pris: 199
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Vagabond i Oslo by

Forfatter: Einar Granum

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Lukkeskåra. Bygdefortelling

Forfatter: Lars Klungtveit

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Sangen om Sørlandet

Forfatter: Ferdinand Finne

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Med Fædrelandsvennen i hundre år. 1875-1975

Forfatter: Johs. Seland

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Eg elskar kastevind som skjek

Forfatter: Kåre Rudjord

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Tre fortællinger

Forfatter: T.A. Sævik

Pris: 200
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

I kongens trøie

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Under krigen. (1807-1814) nogle historiske og biografiske optegnelser

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Smaastykker

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Stærke Jansen. Historisk-romantiske Episoder fra Krigsaarene 1807-1814. Med Titelbillede. Andet Tusinde (gotisk skrift)

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 500
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Udvalgte fortællinger 1 – 2

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 700
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Af skjærgaardens saga

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Novellistiske tidsbilleder

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 500
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Alvorsdyst og æventyrliv

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 450
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Mellem baaer og skjær

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Sommerliv i fjorden

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Novellistiske tidsbilleder

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 400
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Ufredstid

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 600
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Skjæbnebølger? Fortælling

Forfatter: Constantius Flood

Pris: 450
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Svensken

Forfatter: Arne Espeland

Pris: 350
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Martèngel

Forfatter: Arne Espeland

Pris: 350
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Læraren på Lunde skole

Forfatter: Kåre Rudjord

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

«Lister» Causerier, eller, om man vil, foredrag —

Forfatter: Hans Ross

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Søre Katland Fyr. Oppført 1878

Forfatter:  Danielsen/Stangeland

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Amerikabrev. The Mebergs

Forfatter: Kåre Rudjord

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Atlanterhavsroerne

Forfatter: Kåre Rudjord

Pris: 199
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Farsund Sjøfarts historie

Forfatter: Birger Dannevig

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Ragnvald den Hellige

Forfatter: Per Løvhaug

Pris: 148
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Mannen som stjal Galtesund

Forfatter: Eiliv Odde Hauge

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Emilie Lund og brannen i Åsen

Forfatter: Kåre Rudjord

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Vanse Sparebank 100 år. 1864-1964

Forfatter: Morten Ringard

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

ktima alexis – gården til alexis

Forfatter: Alexander Gentekos

Pris: 149
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Bygdefolk

Forfatter: Hans Seland

Pris: 150
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Ett Sekel. Skolen på Hauen 1905-2005

Forfatter:  Flere

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Farsund Bys Historie I – III, samlet

Forfatter: Olav Arild Abrahamsen

Pris: 399
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Listabøkene I – IV, samlet

Forfatter: Kåre Rudjord

Pris: 399
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Mitt Litle-Eigås

Forfatter: Kari Vatland

Pris: 348,-
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Minner fra en svunnen tid

Forfatter: Sverre Syvertsen

Pris: 240
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Soga um Lista Ungdomslag. 1892 – 1992

Forfatter: Njål Vere

Pris: 100,-
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Farsund, byen i vårt hjerte

Forfatter: Christen Christensen / Randi Brøvig

Pris: 325
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Teis Lundegaard og slekta hans

Forfatter: Theis M. Theisen

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Minner fra oppveksten i Farsund «Trygg under Varbakk»

Forfatter: Arve Aarrestad

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Farsundsanger – Nye og gamle sanger om Farsund

Forfatter:  Flere

Pris: 100,-
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Med livet i nevane

Forfatter: Arne Espeland

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Svensken

Forfatter: Arne Espeland

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Vårherres Palett

Forfatter: Arne Espeland

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Martèngel

Forfatter: Arne Espeland

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Lista Videregående Skole. De første 50 år 1947-1997

Forfatter: Adolf Langeland

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Lista. En bygdebok

Forfatter: Abraham Berge

Pris: 500
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

Den første bygdeboka på Sørlandet kan fortsatt leses med utbytte. Utgitt 1926 av tidl. statsminister Abraham Berge etter oppdrag fra Vanse herred (senere Lista kommune). Gårds- og bygdehistorie, lange enkeltkapitler ved spesialmedarbeidere, bl.a. om geologi, dyre- og planteliv, om Listas arkeologi ved Jan Petersen og «De Listers skrivere» av Trygve Sundt (om sorenskriverne i Listelen, som tilsvarer nåværende Farsund og Lyngdal kommuner). Rikt illustrert, de fleste bildene ved Farsunds-fotografen Ragnvald Pettersen.

Listerlandets kystværn og kaperfart (nummererte)

Forfatter: Abraham Berge

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

Abraham Berges bok om kapertiden på Lista, utgitt til avdukingen 17. mai 1914 av bautaen ved Vanse kirke «til Minde om Listers Deltagelse i Landets Forsvar 1807-1814?. Spennende og detaljert beretning basert på lokale kilder, bl.a. om «Affæren ved Hitrø». Det årlige Kaperspillet i Farsund bygger på stoff fra dette heftet.

Vektarane. Soger frå fantestien v/Kåre Rudjord

Forfatter: Jochum Spinnangr

Pris: 50
Format: Innbundet
Emne: Lokalhistorie

utkom første gang 1891

Sørlandsgruk

Forfatter: Trond Evenstad

Pris: 200
Format: Heftet
Emne: Lokalhistorie

 
Side 12 of 12

Første Neste 8  9  10  11 12