På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 29 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I disse korona-tider er antikvariatet stengt, men alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Dokumentar - Politikk

Hvalsmoen ekserserplass 1893-1993

Forfatter: Per Torblå

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Ingeniørtroppene 1888-1988

Forfatter: Nils Mellegaard

Pris: 175
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

I chose freedom. The personal and political life of a soviet official

Forfatter: Victor Kravchenko

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

I østen stiger Japan opp

Forfatter: George Mikes

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Penger

Forfatter: Erling Røed Larsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Farvel Norge. Velferdsstatens fremtidige kollaps.

Forfatter: Jon Hustad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Sekter

Forfatter: Audhild Skoglund

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Tyskland stiger frem

Forfatter: Sten Inge Jørgensen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Makten og ordene. Ytringsfrihet og demokrati fra Athen til Eidsvoll.

Forfatter: Mona Ringvej

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Ledelse på kvinners vis? Kvinnelig lederskap i omsorgssektoren

Forfatter: Anne Kristine Solberg

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Atomfysik og menneskelig erkendelse (dansk tekst)

Forfatter: Niels Bohr

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Livskraft. På norsk. Hydro 1905-2005.

Forfatter: Ole Johan Sagafos

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Human Rights as. Politics and Idolatry

Forfatter: Michael Ignatieff

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

En annen verden – hvordan?

Forfatter: Aksel Nærstad

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Back on the Road. A Journey to Central America

Forfatter: Ernesto "Che" Guevara

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Politiliv. Politihistoriske riss og skisser gjennom 260 år.

Forfatter: Jørn-Kr. Jørgensen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

No Logo. Ingen rom. Ingen valgmuligheter. Ingen jobber. Ingen logo. Med merkevareterroristene i siktet.

Forfatter: Naomi Klein

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norsk vilje

Forfatter: Halvdan Koht

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Frontlinjer i 1990-årenes miljødebatt

Forfatter: Magnar Norderhaug

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

TV – på amerikansk

Forfatter: Olav Vaagland

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Det skjulte Norge

Forfatter: Kjell Arnljot Wig

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

1864. Den dansk-tyske krigen som forandret Europa

Forfatter: Tom Buk Swienty

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

The Coming of Christianity to Anglo-Saxon England

Forfatter: Henry Mayr Harting

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Klimaspillet. En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter

Forfatter: Bård Lahn

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Natur. Hva skal vi med den?

Forfatter: Dag O. Hessen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Hvem skal eie Norge?

Forfatter: Knut Gjerseth Olsen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Livets skole. Historien om de afghanske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Forfatter: Kristin Solberg

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Russland er sitt eget sted. Streker til et lands biografi

Forfatter: Peter Normann Waage

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

800 000 000. Det virkelige Kina

Forfatter: Ross Terrill

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

Forfatter: Cato Wadel

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Med veg skal landet byggjast. Med bru og tunnel skal vegen kortast og tryggjast

Forfatter: Gabriel Frøholm

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

10 på topp. Det beste av det meste

Forfatter: Russell Ash

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Retts-utferd. Ymse stykke um odels- og åsæterett, vassdragsrett, tingsrett og rettssoge. Orion-bok nr 87

Forfatter: Knut Robberstad

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Illustrert årsbind Kringla Heimsins 1955

Forfatter: Nils P. Vigeland

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Vitenskapens historie Bind 1: Vitenskapen oppstår. Pax bok nr 554

Forfatter: J. D. Bernal

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Magnus Lagabøters Landslov. Oversatt av Absalon Taranger

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Hva skjer i Afrika? Makt og avmakt i afrikanske samfunn. Pax-bok nr 167

Forfatter: Dag Seierstad

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Den verdshistoria vi ikkje kjenner. Band 2. Araberlanda., Aust-Europa, Afrika og Amerika. Orion-bok nr 102

Forfatter: Andreas Skartveit

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Norsk historie 1814 – 1880. Orion-bok nr 17

Forfatter: Arne Bergsgård

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Norsk historie 1870 – 1905. Orion-bok nr 143

Forfatter: Jostein Nerbøvik

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Norsk historie 1905-1940

Forfatter: Berge Furre

Pris: 100
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen

Forfatter: Ha Joon Chang

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Forsvarets plass i norsk historie

Forfatter: Bjørn Christophersen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Millennium. De siste tusen års historie

Forfatter: Felipe Fernandez Armesto

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Ekstremismens tidsalder. Det 20. århundrets historie 1914-1991

Forfatter: Eric Hobsbawm

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Konsesjonsreglane for fast eigedom

Forfatter: Torgeir Austenå

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

USA i norsk historie

Forfatter: Sigmund Skard

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Blant republikanere

Forfatter: Frank Rossavik

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Leiv Eiriksson. Oppdagelsen av Amerika

Forfatter: Knut Lindh

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norge og Sverige gjennom 200 år. Bd 1-2. i kassett

Forfatter: Francis Sejersted

Pris: 300
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Forsvaret i en ny tid. Utgitt i anledning Oslo Militære Samfunds 175-års jubileum 1.mars 2000

Forfatter: Tønne Huitfeldt

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Konflikter i OSSE-området

Forfatter: Sven Gunnar Simonsen

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Det kommunistiske manifest. Proletarer i alle land, foren dere!

Forfatter: Karl Marx

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norsk Allkunnebok’s Juridiske oppslagsbok

Forfatter: Ingvald Svandal

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Opphavsrettens ABC

Forfatter: Magnus Stray Vyrje

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Dagbok frå Løvebakken. Fragment av eit politisk liv. Signert

Forfatter: Jens Haugland

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norske elvenavne. Samlede af (…). Efter offentlig foranstaltning udgivne med tilføiede forklaringer af K. Rygh.

Forfatter: O. Rygh

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Samferdsel i Norge

Forfatter: Håkon Gundersen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Hermanns-boki. Forsvarsdepartementet let boki skriva

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

I kongens klær. En veileder til militærtjenesten

Forfatter: Edvin Schei

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den globale baby. Det norske surrogatieventyret i India

Forfatter: Mala Naveen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Eksperimentet Afghanistan. Det internasjonale engasjementet etter Taliban-regimets fall. Forord av Kai Eide

Forfatter: Astri Suhrke

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Forandring og frykt. Barack Obamas USA

Forfatter: Tove Bjørgaas

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Hjørnesteinen. Elkem Aluminium Lista 25 år 1971-1996

Forfatter: Yvonne Olsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Afrikas tid

Forfatter: Asbjørn Eidhammer

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Hvem skal bygge landet?

Forfatter: Jonas Bals

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Naturens kode. Har fysikken avslørt naturens hemmeligheter?

Forfatter: Gaute T. Einevoll

Pris: 120
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den okkulte løsning

Forfatter: Karl Milton Hartveit

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

1814 Miraklenes år

Forfatter: Karsten Alnæs

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Mennesker ved en grense. En beretning om folk i Øst-Finnmark i historiens drama

Forfatter: Morten Jentoft

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Juks. Hvordan forskere svindler – og hvorfor det ikke er så farlig…

Forfatter: Erik Tunstad

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norges Høyesterett

Forfatter: Stephen Tschudi Madsen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Udødelighetens historie. Fra Jesus’ oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden

Forfatter: Dag Øistein Endsjø

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Republikken Norge. Om hvorfor vi fortsatt har konge – og hva vi kan få i stedet

Forfatter: Kjetil Bragli Alstadheim

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Ukraina. Landet på grensen

Forfatter: John Færseth

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Armfeldts armé. Historien om en katastrofe

Forfatter: Geir Pollen

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Sjer dåkk me? Merkevarebygging med MOT

Forfatter: Atle Vårvik

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Kaldfront. Konfliktområdet Svalbard gjennom 100 år

Forfatter: Per Arne Totland

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Ja, vi elsker frihet. En antologi

Forfatter: Svein H. Gullbekk

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Mat er makt. Myter og muligheter i matens storpolitikk

Forfatter: Kaare M. Bilden

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Slik styres Norge. Kongen, regjeringen og Stortinget i norsk statsliv.

Forfatter: Dag Berggrav

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den vanskelige freden. Når fred ender i ny krig

Forfatter: Hilde Frafjord Johnson

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Storebror dreper! Om totalitarisme

Forfatter: Bård Larsen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Jesussoldaten. Gutten som skulle vinne landet for Gud

Forfatter: Tonje Egedius

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Kvinner på barrikadene. 8 essays om kvinnenes kamp under Den franske revolusjon

Forfatter: Aslaug Moksnes

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Gud bevare Russland! Nikolaj II – Russlands siste tsar. Hans liv og død

Forfatter: Torbjørn Hovde

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Nordisk nykolonialisme. Samiske problemer i dag. Orion debatt nr 91

Forfatter: Lina R. Homme

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Slutten på etterkrigstida. Pax-bok nr 339

Forfatter: Per Otnes

Pris: 90
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Den verdshistoria vi ikkje kjenner. Band 1 Asia. Orion-bok nr 92

Forfatter: Andreas Skartveit

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Noe innen media. Situasjonsrapport fra norsk journalistikk. Har det klikket for pressen?

Forfatter: Halvor Hegtun

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norge i Sameland

Forfatter: Gutorm Gjessing

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Jambo Uganda. To år med det norske fredskorps. Pax-bok nr 68

Forfatter: Harald G. Julsrud

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Politikkens natur – naturens politikk

Forfatter: Kristin Asdal

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den tapte drøm. Uglebok nr 100

Forfatter: Johan Vogt

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Delte meninger om nettets sosiale side

Forfatter: Heidi Grande Røys

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Fra tro til virkelighet

Forfatter: Eva Ramm

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

 
Side 5 of 23

Neste 1  2  3  4 5  6  7  8  9  Neste  Siste