På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde (i Farsund) Vi har nå over 30 000 titler her som er lagt inn på denne sida. Du kan gjerne bestille bøker her, så sender vi dem straks betalingen er ordnet. Vi legger til porto. Eller du kan hente dem i Vanse eller her på Lunde. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. I juli har vi åpent alle hverdager fra kl 11.00 - 16.00, torsdag til 18.00, og lørdag til 15.00. Alle bøkene ligger på vår side: www.listabokhandel.no, og kan bestilles derfra. Eller du kan ringe mobil 99 54 55 67, og bestille, så kan jeg finne fram bøkene hvis du vil hente dem her. Vi sender bøker med posten hver dag. Du kan også sende mail til: ase.vere.buch@gmail.com.

For søk etter forfatter bruk kun etternavnet, ikke hele navnet.

 

Dokumentar - Politikk

Enhetsfrontens og folkefrontens problemer

Forfatter: Georgi Dimitrov

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

En illojal europeers bekjennelser. Oversatt av Helge Hagerup

Forfatter: Jan Myrdal

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Second Symposium Against Yankee Genocide in Viet Nam

Forfatter:  

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Riv pyramidene! En bok om Det Nye Mennesket, Sjefen og lederen

Forfatter: Jan Carlzon

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Det lange friminuttet. Et essay om ungdom i 1960-åra. Med dedikasjon

Forfatter: Harald  Berntsen

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Jakten på apemennesket. Hundre år fra Darwin

Forfatter: Thoralf Gulbrandsen

Pris: 100
Format:
Emne: Dokumentar - Politikk

Forretningsbankenes historie. 2 bind. I mellomkrigsårene – i etterkrigstiden

Forfatter: Pettersen Kaare

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Innføring i skatteretten

Forfatter: Kåre H. Kvisli

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Siste appell

Forfatter: Martin Luther King jr.

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den store utvandringen. De russiske jødenes møte med Israel

Forfatter: Edith Coron

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norge i svart, hvitt og brunt. En multikulturell mosaikk

Forfatter: Kadafi Zaman

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Gerilja

Forfatter: Timothy Mo

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Romanen om Mongstad. Etterord av Georg Johannesen.

Forfatter: Guri Johns

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

De grå skipene og de gule bussene. FFR 75 år. 1916-1991

Forfatter: Leif A. Friberg

Pris: 350
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Hva skal vi tro? Etter Bjugn-saken

Forfatter: Hilde Haugsgjerd

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Arbeid og samfunn. Arbeidsmarkedspolitikk i Norge gjennom 100 år

Forfatter: Hans Luihn

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Er vi rede til nullvekst? U-landssolidaritet med miljøprofil

Forfatter: Stein Hansen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den norske velferdsstaten

Forfatter: Aksel Hatland

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Det norske samfunn. 3. fullstendig omarbeidede utgave —

Forfatter: Lars Alldén

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Ran. Historier om det nye Norge

Forfatter: Knut Gjernes

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Om vurderingen av aktiva i forretningsforetagender. Med hensyn til formues- og inntektsbeskatningen

Forfatter: Reidar Holst

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Ti rike arbeidsår. Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab

Forfatter: Jan Storækre

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Verden og geniet. Fra solsystemets dannelse til i dag. 3 bind

Forfatter: Jeremi Wasiutynski

Pris: 450
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

History of Slavery

Forfatter: Susanne Everett

Pris: 100
Format:
Emne: Dokumentar - Politikk

Pengevesen og konjunkturer. Sosialøkonomisk teori. Annet bind. fjerde utgave

Forfatter: Thomas Sinding

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Myter om full sysselsetting

Forfatter: Truls Frogner

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Det kollektive eventyr. En bok om Norge, Europa og EU

Forfatter: Axel Jensen

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Metaforens potens. Essays.

Forfatter: Berit von der Lippe

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Fengslet av loven. Fra ranskonge til jurist

Forfatter: Martin Pedersen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Signaler

Forfatter: Steinar Lem

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Fremtiden i våre hender. Forord av Arne Næss

Forfatter: Erik Dammann

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

I oljens tegn. Norsk økonomi i oljealderens første fase

Forfatter: Arne  Haarr

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Profittmotivet som samfunnsplikt? Rapport fra en industrikonferanse

Forfatter: Solvoll Einar

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Jorda rundt på 1. klasse. Reise i norsk byfornying 1976-1993

Forfatter: Erling Folkvord

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Jakten. På sporet av Hilmar Reksten

Forfatter: Jens Christian Thune

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Kampen om grunneierens rettigheter

Forfatter: Morten Magnus

Pris: 75
Format: Pocket
Emne: Dokumentar - Politikk

Ideal, teori og virkelighet. Nicolai Rygg og pengepolitikken i 1920-årene. Alma-bok

Forfatter: Francis Sejersted

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Tyskland – År 3

Forfatter: Arnt Stefansen

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

The Complete Elliot Wave Writings

Forfatter: A. Hamilton Bolton

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Politiske attentater i vår tid

Forfatter: Egil Ekko

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norge blir en stat 1130-1319. Handbok 1. Norgeshistorie bind 1, del 3

Forfatter: Knut Helle

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser. 1918-1998

Forfatter: Sverre Knutsen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Underveis med hvite hansker.

Forfatter: Olav Hestenes

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Usannsynlig rik. Historien om Norge og oljefondet. Dokumentar

Forfatter: Asle Skredderberget

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Mot en ny maktutredning

Forfatter: Øyvind  Østerud

Pris: 85
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Styrets rolle

Forfatter: Torger Reve

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norsk Arbeidsgiverforening 1900-1950

Forfatter: Erling Petersen

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Serpico – den siste ærlige purk

Forfatter: Peter Maas

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Norges Historie. Andet Bind. Udgivet af Selskabet for folkeoplysningens Fremme

Forfatter: R. Keyser

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Udsigt over den norske historie. Tredie Deel og Fjerde Deel (i ett bind)

Forfatter: J. E. Sars

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Også vi, når det blir krevet

Forfatter: Thomas Nysted

Pris: 149
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

New Wealth for Old Nations. Scotland’s Economic Prospects

Forfatter: Diane Coyle

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Jakten

Forfatter: Ragnar Kvam

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Market Analysis for the New Millennium

Forfatter: Robert Prechter

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Prechter’s Perspective. Conversations with Bob Prechter, Legendary Market Theorist

Forfatter: Peter Kendall

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

At the Crest of the Tidal Wave. A Forecast for the Great Bear Marked

Forfatter: Robert Prechter

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

R. N. Elliott’s Masterworks. The Definitive Collection

Forfatter: Robert Prechter

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Globale penger

Forfatter: Arne Jon Isachsen

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Verdens penger

Forfatter: William M. Clarke

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Foretakets finansieringsproblemer. 2. utgave

Forfatter: Olav Harald Jensen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Elementær rentelære

Forfatter: Jan M. Hoem

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Mentor. Om mentoring i teori og praksis

Forfatter: Petter Mathisen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

En rytter til fots. Åpent brev til kulturister av alle slag. Essays

Forfatter: Stein Mehren

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Dagbok fra Guantánamo

Forfatter: Mohamedou Ould Slahi

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Håndbok over norske obligasjoner og aksjer. 1966. 2net bind. Skipsaksjer

Forfatter:  

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Håndbok over norske obligasjoner og aksjer. 1966. 1ste bind. Obligasjoner, Bankaksjer, Hvalaksjer

Forfatter:  

Pris: 200
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Haandbok over norske obligationer og aktier. 1924. 2det bind. 16de utgave. Utgit av Carl Kierulf & Co.

Forfatter:  

Pris: 250
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Manufacturing Renaissance

Forfatter: Gary P. Pisano

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Studentföreningen Verdandis småskrifter. 158-141-115-62o.63-59-41-6-21. Samlet i ett bind

Forfatter:  

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

View from the Top of the Grand Supercycle

Forfatter: Robert Prechter

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Aksjekjøp og daytrading. Metode, psykologi, risiko og strategier

Forfatter: Oddmund Grøtte

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Forvaltningsrett i hovedtrekk

Forfatter: Arvid Frihagen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Bedriftslære. 2. utgave

Forfatter: Knut Holt

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Alminnelig avtalerett

Forfatter: Carl Jacob Arnholm

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Verdens-altets bygning, størrelse og alder i lys av den nyeste forskning

Forfatter: P. Rolseth

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Arverett

Forfatter: Peter Lødrup

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Forvaltningsrett II. 4. reviderte utgave

Forfatter: Anders Frihagen

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Rettskildelære. 2. reviderte utgave

Forfatter: Torstein Eckhoff

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Arveretten med dødsboskifte

Forfatter: Inge Unneberg

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Arbeidet i støpeskjeen. Hvordan kan vi utnytte fremtidens arbeidsmønstre?

Forfatter: David Clutterbuck

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Avtalerett. 3. utgave

Forfatter: Jo Hov

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Svend Foyn og hans dagbok

Forfatter: Arne Odd Johnsen

Pris: 85
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Kapitalen. Første bok bind 1 – 2

Forfatter: Karl Marx

Pris: 250
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Overvåkningssamfunnet

Forfatter: Eirik Newth

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Olje-Norge. Det bevisstløse eksperiment

Forfatter: Øystein Noreng

Pris: 75
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Røyk uten ild. Forord av Georg Apenes

Forfatter: Roar Edvardsen

Pris: 100
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Handelsrett og alminnelig rettslære. Med tegninger av Erik Strøyer Pedersen

Forfatter: Emil Didrichsen

Pris: 100
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

The Elliott Wave Writings of A. J. Frost and Richard Russell

Forfatter: Robert Prechter

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Sivil rettergang

Forfatter: Anders Bratholm

Pris: 150
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Den tilfredse majoritet. En supermakt i krise. Oversettelse ved Egil Johan Ree.

Forfatter: John Galbraith

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Torgersensaken. Juks satt i system (1957-2013)

Forfatter: Jan Tennøe

Pris: 90
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Monika-saken. Min historie – fra drapsetterforsker til varsler

Forfatter: Robin Schaefer

Pris: 90
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

Usikkerhetens tidsalder. Oversatt av Axel S. Seeberg

Forfatter: John Galbraith

Pris: 75
Format: Heftet
Emne: Dokumentar - Politikk

Lover og forordninger m.v. 1939-1941. Utgitt av Justisdepartementet.

Forfatter:  

Pris: 120
Format: Innbundet
Emne: Dokumentar - Politikk

 
Side 5 of 26

Neste 1  2  3  4 5  6  7  8  9  Neste  Siste